Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Πρόγραμμα επισκέψεων και παιδαγωγικών συναντήσεων

Για το Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις:
10 Μαρτίου : Δειγματική διδασκαλία στο 5ο Γυμνάσιο Άρτας
11 Μαρτίου: Δειγματική διδασκαλία στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

17 Μαρτίου, Παιδαγωγική συνάντηση στην Καλαμάτα.

Σύντομα θα αποσταλούν τα έγγραφα στα σχολεία σας με όλες τις λεπτομέρειες.
Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Σεμινάριο του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αράχθου

«Διοργάνωση επιμορφωτικού Σεμιναρίου Β΄ επιπέδου Α/βθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου Άρτας έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΔΒΜΘ, στα πλαίσια της πράξης: «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους Μαθητές» Διοργανώνει 3/ήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο Β΄ επιπέδου, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης των Νομών: Αχαΐας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών: Αιτωλ/νίας, Κέρκυρας & Κεφαλληνίας.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Περιβαλλοντική Υποβάθμιση και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18,19&20 Μαρτίου 2011 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αράχθου.
Έναρξη του σεμιναρίου την Παρασκευή 18-03-2011 ώρα 5.00 μ.μ – Λήξη 20-03-2011 ώρα 2.00 μ.μ.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία στα καθημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας.


Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 18 εκπαιδευτικοί Α/θμιας & 18 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας. Από κάθε διεύθυνση θα επιλεγούν 6 εκπαιδευτικοί.
Το ΚΠΕ Αράχθου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπ/κών των σχολείων από το Τεχνικό του Δελτίο, καθώς και τη μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και ωριαία αποζημίωση των εισηγητών. Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπ/κών θα βαρύνουν τους ίδιους. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Αράχθου που θα είναι επιμορφωτές εξαιρούνται των εξόδων αμοιβής. Θα δοθεί εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό σε όλους, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί των παραπάνω νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Αράχθου ,να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Π.Ε. του νομού τους μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2011 και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. αφού αξιολογήσουν τις αιτήσεις ,να αποστείλουν στο ΚΠΕ Αράχθου πίνακα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη , καθώς και αντίγραφα των αιτήσεών τους , μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2011.
Προσκαλούνται ακόμη οι εκπαιδευτικοί και πολίτες της περιοχής που το επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή.( Το ΚΠΕ δε θα καλύψει τη διαμονή και τη διατροφή στους εκπαιδευτικούς και πολίτες του Νομού. Στους παραπάνω όμως, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.)
Ημέρες μετακίνησης 3 , διανυκτερεύσεις 2.

Ταχ,Δ/νση: Κόπραινα Άρτας
Τ.Κ-Πόλη: 47100-Άρτα Τ.Θ.194
Ιστοσελίδα: http://kpe-arach.art.sch.gr
kpeart@sch.gr
Πληροφορίες: Πλούμπης Ιωάννης
Μαρία Ντάμα
Τηλέφωνα: 26810 – 69683 & 69654

Fax: 26810-69654

Σεμινάρια Περιβαλλοντικών Κέντρων

1. Θεματικό Σεμινάριο στο ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ
Με βάση τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2010 -2011 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου οργανώνει στα πλαίσια των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,στη πράξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» , και λόγω του θεματικού έτους 2011, θεματικό σεμινάριο 16 ωρών, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης νομών Εμβέλειας του ΚΠΕ, με θέμα: «Περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα».
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας ,έδρα του ΚΠΕ Θέρμου, από 18-19 Μαρτίου 2011.
Έναρξη του σεμιναρίου την Παρασκευή 18 Μαρτίου ,ώρα 17.00.Το ακριβές πρόγραμμα του σεμιναρίου θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης από νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ , ως ακολούθως:
Από Δ/νσεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης των νομών Αιτωλ/νίας και Αχαΐας 10 εκπαιδευτικοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός από τις ως άνω Δν/σεις Εκ/σης καλούμε και από τις όμορες Δν/σεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης του νομού Φωκίδας, 5 εκπαιδευτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν,μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 ανυπερθέτως, αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Υπευθύνων Π.Ε των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ,οι οποίοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης των.
Τα έξοδα διατροφής και διαμονής των συμμετεχόντων, θα επιβαρύνουν το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του ΚΠΕ Θέρμου ενώ ΔΕΝ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης.

2. Διοργάνωση σεμιναρίου επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου στο πλαίσιο των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» διοργανώνει διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 και θα απευθύνεται :
· σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας που εκπονούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις Κλιματικές Αλλαγές
· σε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις των παραπάνω νομών
· σε μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στα συντονιστικά ΚΠΕ του δικτύου
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 5 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε νομό (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας) ενώ θα υπάρχουν και 5 εκπαιδευτικοί αναπληρωματικοί που θα κληθούν αν χρειαστεί. Στο σεμινάριο θα συμμετέχει 1 μέλος της κάθε Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στο συντονιστικό του δικτύου.
Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Μεσσηνία, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας να επιλέξουν εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα στα σχολεία τους, τα οποία να είναι σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου, και που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια με την ίδια θεματολογία. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών (τακτικών και αναπληρωματικών) που επιθυμούν να συμμετέχουν να αποσταλούν, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο ΚΠΕ Νέας Κίου μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ Νέας Κίου. Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ΔΕΝ θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Νέας Κίου και θα βαρύνουν τους ίδιους.
Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εισηγητών και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίου του ΚΠΕ Νέας Κίου.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Νέας Κίου. Η μετακίνηση των μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα είναι το εξής:
Σάββατο 2 Απριλίου
10:00 – 10:30 Εγγραφές- χαιρετισμοί
10:30 – 14:00 Εισηγήσεις που αφορούν τη θεματική «Κλιματικές Αλλαγές
και Ανθρώπινα Δικαιώματα»
14:00 – 16:00 Γεύμα- Διάλειμμα για ξεκούραση
16:00 – 21:00 Βιωματικά εργαστήρια σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου
21:00 Δείπνο
Κυριακή 3 Απριλίου
09:00 – 11:00 Παρουσίαση των εργασιών που υλοποίησαν οι ομάδες στα
βιωματικά εργαστήρια.
11:00 – 13:30 Παρουσιάσεις εργασιών σχολείων που εκπονούν πρόγραμμα
με θέμα τις Κλιματικές Αλλαγές
13:00 – 14:30 Κλείσιμο- Αξιολόγηση
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Κάτι από το παρελθόν!

Δείτε πως ορίζει την επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας η Σαπφώ Λεοντιάς στο εγχειρίδιο της Οικιακής Οικονομίας που έγραψε το 1887.

... Το βαθύ και σπουδαίον περιεχόμενον νόημα της Οικιακής Οικονομίας διατυπούται εις ταύτα: Οικιακή Οικονομία σημαίνει την σωματικήν και πνευματικήν παρασκευήν του ανθρώπου, ανδρός και γυναικός, όπως γένωνται άξιοι αρχηγοί και κυβερνήται και μορφωταί, και προβιβασταί του οικογενειακού βίου υπό υλικήν και ηθικήν έποψιν• την σκόπιμον και θεάρεστον κίνησιν και ενέργειαν των σωματικών και πνευματικών αυτών δυνάμεων επί των δυνάμεων και ενεργειών της φύσεως και την μετά λόγου και αρετής χρήσιν των υπαρχόντων αΰλων και υλικών κεφαλαίων προς παραγωγήν και κτήσιν των οικείων και αναγκαιούντων τω τε ατομικώ και οικογενειακώ βίω αγαθών• την τε συνετήν και σώφρονα διαχείρισιν πάντων τούτων και την μετά δυνάμεως ηθικής διοίκησιν και διακανόνισιν της αναλώσεως και δαπάνης αυτών διά τας παρούσας ανάγκας και επί τούτοις πάσι την εκ της τοιαύτης διαχειρίσεως προερχομένην διατήρησιν και προβλεπομένην φύλαξιν και αύξησιν αυτών διά τας μελλούσας.
Τοιαύτη ή μάλλον αύτη ούσα η Οικιακή Οικονομία, είνε αυτή η επιστήμη και τέχνη του οικογενειακού βίου, το μεν διότι ερευνά και ανευρίσκει και διδάσκει τας σωτηρίους αληθείας, δι' ων ο οικογενειακός βίος σώζεται, τελειοποιείται, προβιβάζεται, ευημερεί και ευδαιμονεί, το δε διότι διά της εφαρμογής των αληθειών τούτων παράγει τα μέσα και τους τρόπους, καθ' ους πραγματοποιείται και εκτελείται η σωτηρία αύτη, η τελειοποίησις, ο προβιβασμός, η ευημερία και ευδαιμονία των προσώπων των διανυόντων τον οικογενειακόν βίον και συγκροτούντων την κατ' οίκον κοινωνίαν. Και δυνάμεθα κατά την βαθυτάτην και περιεκτικωτάτην ταύτην αυτής έννοιαν να ονομάσωμεν αυτήν οικονομίαν του οικογενειακού βίου και μετά της Πολιτικής Οικονομίας ομού αμφοτέρας να ονομάσωμεν Οικονομίαν του καθόλου βίου• διότι το περιεχόμενον αμφοτέρων συγκροτεί την εν γένει ζωήν και κίνησιν και εργασίαν του ανθρώπου, τον όλον αγώνα υπέρ της υπάρξεως αυτού προς την αρμόζουσαν αυτώ διαγωγήν εν τω επί γης βίω κατά πάντα αυτού τα σημεία, την τε υλικήν και πνευματικήν αυτού τελειοποιησιν, και την επίτευξιν της προωρισμένης αυτώ υπό του Παναγάθου Θεού ευδαιμονίας....


Τα σχόλια δικά σας...
Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Ετήσια Συνάντηση Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικιακής Οικονομίας
Η ετήσια συνάντηση της ΔΟΟΟ αυτή τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Mainz , μια πολύ όμορφη μικρή πόλη μισή ώρα έξω από την Φρανκφούρτη. Εκπρόσωποι της Ελλάδας, εκτός από εμένα, ήταν και οι συνάδελφοι Κερκύρα Μιχαλοπούλου από την Κέρκυρα και η Βικτωρία Κωστούλα από την Πρέβεζα.
Η συνάντηση μας έδωσε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να έρθουμε σε επαφή με επιστήμονες Οικιακής Οικονομίας, και όχι μόνο, από όλο τον κόσμο.
Παρακολουθήσαμε το συμπόσιο που είχε ως θέμα την επίδραση του πληθυσμού που γερνάει στην οικογένεια, και μπορέσαμε να συμμετάσχουμε εποικοδομητικά στα σχετικά εργαστήρια που ακολούθησαν.
Σε αυτή την συνάντηση είχαμε την τιμή να είμαστε ιδρυτικά μέλη, εκπρόσωποι της Ελλάδας, της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικιακής Οικονομίας, που είναι παράρτημα της ΔΟΟΟ στο επίπεδο Ευρώπης. Στόχος αυτής της Ένωσης- οργανισμού είναι η καλύτερη λειτουργία στο επίπεδο Ευρώπης όλων των επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας, αλλά και η δυνατότητα που μπορεί να δοθεί από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκών χωρών, με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Comenius, Study visits κλπ) με θέματα σχετικά με την Οικιακή Οικονομίας. Θεωρώ ότι η δημιουργία αυτής της ένωσης μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει σε θέματα της επιστήμης μας σε επίπεδο Ευρώπης αφού θα μπορούν να υπάρχουν ευκολότερα διαδράσεις και αλληλεπιδράσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Φυσικά, παρευρεθήκαμε στο επίσημο δείπνο, αλλά και παρακολουθήσαμε μια υπέροχη όπερα, ενώ κάποιες από εμάς ακολούθησαν το πρόγραμμα ξενάγησης της πόλης του Μάινζ.
Είχαμε και την ευκαιρία να δούμε κάποιες από τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που γίνονταν εκεί, και πραγματικά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η ετήσια συνάντηση για την επόμενη χρονιά προσδιορίστηκε. Θα γίνει στην Βόννη, 3-7 Φεβρουαρίου 2012. Και θα είμαστε και πάλι εκεί!!!!
Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Επίσκεψη μελέτης στην Εσθονία


Οι μέρες της εκπαιδευτικής επίσκεψης μου στην Εσθονία και στα σχολεία της τελείωσε σήμερα, και επειδή οι μέρες ήταν πολύ φορτωμένες δεν κατάφερα να σας πω τα νέα νωρίτερα. Το κάνω τώρα, πριν σας πω όλα τα σχετικά για την ετήσια συνάντηση της ΔΟΟΟ.
Το πρόγραμμα είχε δύο στόχους. Ο ένας ήταν να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε όσο γινόταν μέσα σ’ αυτό το λίγο χρόνο το θεσμό του μέντορα όπως αυτός λειτουργεί επίσημα στην Εσθονία τα τελευταία 7 περίπου χρόνια και οι Εσθονοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ πετυχημένο αφού τα αποτελέσματα των μαθητών τους στην PISA είναι σε υψηλά ποσοστά, πράγμα, που τους κάνει να νιώθουν περήφανοι. Στην πραγματικότητα και έχοντας βγεί από την Σοβιετική κατοχή όπως αυτοί την ονομάζουν, προσπαθούν να στήσουν το κράτος τους, και φυσικά μια και είναι στην Βαλτική θάλασσα τα πρότυπα τους είναι οι Σκανδιναβοί και ιδιαίτερα οι Φινλανδοί που είναι οι άμεσοι και πολύ κοντινοί γείτονές τους.
Ο θεσμός του μέντορα είναι κάτι που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πολύ καλά από την στιγμή που θα πιάσουν δουλειά σε ένα σχολείο, είτε αυτό ανήκει στην πολιτεία και είναι κρατικό ή ανήκει στον Δήμο και θεωρείται περισσότερο ιδιωτικό, ότι θα πρέπει να έχουν τον δικό τους αποκλειστικό μέντορα για ένα χρόνο, αλλά και να παρακολουθήσουν εισαγωγική επιμόρφωση την οποία όμως αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησαν κάνοντας το μεταπτυχιακό τους στα παιδαγωγικά για να μπορέσουν να γίνουν εκπαιδευτικοί και να δουλέψουν ως εκπαιδευτικοί. Βέβαια το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, αφού πιστεύεται ότι με την μεγάλη ανάπτυξη της χώρας οι νέοι-ες μπορούν να βρουν καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά, ειδικά αν υπολογιστεί ότι ο μισθός του εκπαιδευτικού είναι πολύ μικρός, ακόμη και για την χώρα τους.(ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι 500 περίπου ευρώ, καθαρά).
Ο μέντορας είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο, άσχετης ειδικότητας με το νέο-α εκπαιδευτικό, που δεν είναι απαραίτητο να δουλεύει για πρώτη φορά (μπορεί απλά να είναι νέος-α στο σχολείο που πήγε να εργαστεί αυτή τη χρονιά). Το καθήκον του είναι να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον νέο-α εκπαιδευτικό σε όλα όσα έχει ανάγκη. Από την ξενάγηση στο χώρο του σχολείου, στις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες στο σχολείο αλλά παράλληλα στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στην διδασκαλία του. Έτσι, ο μέντορας έχει το ρόλο του συμβούλου-υποστηρικτή με όλες τις μορφές που αυτό μπορεί να εμπεριέχει. Παράλληλα το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει και τον ρόλο του μέντορα αλλά και τους νέους εκπαιδευτικούς με συχνά σεμινάρια και συναντήσεις που όμως δεν έχουν την μορφή του μαθήματος, αφού ήδη οι εκπαιδευτικοί είναι πλήρως επιστημονικά και παιδαγωγικά καταρτισμένοι, αλλά είναι καθαρά βιωματικά, με παιχνίδια και ασκήσεις ρόλων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διδασκαλία στην πράξη.
Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, εκείνα της Οικιακής Οικονομίας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω μάθημα Οικιακής Οικονομίας στην σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα τους, όπου το μάθημα γίνεται βασισμένο στο Φιλανδικό μοντέλο, αν και μάλλον θα έλεγα ότι προσπαθεί να μοιάσει στο Φιλανδικό μοντέλο. Ο χώρος όμως της κουζίνας συνορεύει με το χώρο της χειροτεχνίας, στον οποίο γινόταν μάθημα το οποίο και ζητήσαμε να παρακολουθήσουμε. Με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι η χειροτεχνία(hand crafts το έλεγαν) που γινόταν εκεί θύμιζε πολύ τα δικά μας παλιά οικοκυρικά, αφού έπλεκαν με το βελονάκι, έραβαν σε ραπτομηχανές και όχι μόνο, και ασχολούνταν με τις παραδοσιακές ενδυμασίες της Εσθονίας, με στόχο την ενίσχυση της παράδοσης του πλεξίματος σε αυτή τη βόρεια χώρα της Βαλτικής. Όμως, αισθάνθηκα ότι ήμουν πίσω, στο Γυμνάσιο Θηλέων της Κέρκυρας την δεκαετία του 70!!!! Το χειρότερο βέβαια ήταν το γεγονός ότι την τάξη παρακολουθούσαν ΜΟΝΟ κορίτσια, αφού τα αγόρια ήταν σε τάξη που έκαναν ξυλο-κατασκευές. Αντίθετα στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην κουζίνα, το τμήμα ήταν μεικτό. Στην ερώτηση μου στην συνάδελφο εκείνη την στιγμή, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους του σχολείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, Viimsi, που είχε 1540 μαθητές-τριες, γιατί είχαν τάξεις ξεχωριστές για αγόρια και κορίτσια η απάντηση ήταν ότι αυτό είναι παραδοσιακό και έτσι γίνεται.(!!!!)
Φυσικά, τις έμφυλες καταστάσεις στα σχολεία τους είδα και στο τεχνικό λύκειο την επόμενη μέρα, αλλά και στο νηπιαγωγείο, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες της νηπιαγωγού που μας μίλησε προσπαθώντας να μας πείσει ότι δεν έχουν διακρίσεις στα φύλα. Μάλλον δεν τα καταφέρνουν καλά, αφού στις παρατηρήσεις μου σε όλους τους σχολικούς χώρους είδα πολλά στοιχεία που φαίνεται ότι ακολουθούν διακρίσεις στα φύλα. Το αποκορύφωμα βέβαια είναι ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου άνδρες εκπαιδευτικοί σε καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης, εκτός ίσως από την τεχνική εκπαίδευση, στα μαθήματα των ειδικοτήτων, με μικρό ποσοστό.
Φυσικά, τόνισα την έκπληξη μου στους διοργανωτές(αν και ήταν διοργανώτριες, άνδρας δεν υπήρχε ούτε για δείγμα!!!!!) αφού θεωρούσα ότι μια και προσπαθούν να μοιάσουν στους Φιλανδούς δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοια θέματα. Παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν διακρίσεις φύλων στα μαθήματα και δεν είμαι σίγουρη ότι πολυκατάλαβαν τις θέσεις μου. Αντίθετα με ρώτησαν αν αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, οι διακρίσεις των μαθημάτων με έμφυλο τρόπο. Είναι περιττό να σας πω ότι όλοι και όλες οι συμμετέχοντες-ουσες στην επίσκεψη μελέτης ήξεραν πια θα ήταν η επόμενη ερώτηση μου σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που επισκεπτόμασταν ύστερα από την πρώτη μέρα στο Viimsi school.
Οι πέντε μέρες στην Εσθονία αποδείχθηκαν υπέροχες. Η ομάδα μας έδεσε καταπληκτικά, γελάσαμε πάρα πολύ και αναπτύχθηκαν φιλίες που δεν νομίζω να ξεπεραστούν εύκολα. Ο μεγαλύτερος «σύμμαχος» μας στα εκπαιδευτικά θέματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η Γαλλία, ή οποία φαίνεται ότι έχει τα δικά μας χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Για άλλη μια φορά, και αυτό ήταν κοινή πεποίθηση και των έξι αντιπροσώπων των χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Αγγλία, Σκωτία, Ελλάδα)που ήταν εδώ είναι ότι ο εκπαιδευτικός ξεχωρίζει με την προσωπικότητα του, με την ψυχή και το συναίσθημα που δίνει στην τάξη, με την αγάπη για την δουλειά του. Οι εξοπλισμοί, που εδώ υπήρχαν άφθονοι, οι χώροι, τα νέα όμορφα και λειτουργικά κτίρια δεν ήταν αρκετά να προσφέρουν την εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα στους μαθητές, όχι μόνο στο επίπεδο της γνώσης αλλά και σε αυτό των κοινωνικών δεξιοτήτων που τόσο είναι απαραίτητες σήμερα.
Για τέλος θα σας πω μια φράση που μου έκανε την πιο έντονα αρνητική εντύπωση. Μια νέα δασκάλα είπε ότι η καλύτερη συμβουλή που της έδωσε η μέντορας της στα πρώτα της βήματα ήταν ότι πρέπει να φοράει μάσκα όταν μπαίνει στην τάξη, και να κάνει μια δουλειά που είναι σαν όλες τις άλλες, και μπορεί να την αλλάξει όποτε θέλει.
Μπορεί άραγε αυτή η συμβουλή να προσφέρει χρήσιμο εκπαιδευτικό έργο;; Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν και ξέρω, όπως και εσείς επίσης, ότι η απάντηση μπορεί να είναι μόνο όχι!!! Το ταξίδι στο Ταλίν της Εσθονίας, η παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία της, αλλά και η γενική αίσθηση της ομάδας και οι συνεχείς συζητήσεις μας, μου έδειξαν πολύ καλά, για άλλη μια φορά, ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Είναι αυτό που εμείς λέμε λειτούργημα και δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο. Παράλληλα, αυτή η εκπαιδευτική Ευρωπαϊκή συνάντηση με έκανε να νιώσω περήφανη όσο ποτέ για τους Έλληνες -νίδες Εκπαιδευτικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για όσα προσφέρετε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό πάνω απ’ όλα είναι η καρδιά και η ψυχή σας, περικυκλωμένα από την ελληνική ζεστασιά, την αγάπη, την απέραντη έκφραση συναισθημάτων, που δυστυχώς , οι βόρειοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να βιώσουν μέσα τους. Οι γνώσεις είναι εύκολο να δοθούν ο τρόπος είναι το δύσκολο. Και εμείς στην Ελλάδα μπορούμε να τον έχουμε αν το θέλουμε πραγματικά.