Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014 | By: Eva Krokidi

Ένσταση Συμβούλιο Επικρατείας! ΕΠΕΙΓΟΝ!

Η προσπάθεια για να γίνει η ένταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι εθελοντική από τις Μιμόζα Σιδηροπούλου και Παπαναστασάτου Λίτσα. Συμβάλανε σε αυτή αρκετά από τα μέλη. Στην συνάντηση σήμερα ήλθαν μαζί μας η Σοφία Σερδάρη και η Βασταρδή Μαρία. κ..  Οι μοναδικοί από τους δικηγόρους που ειδικεύονται σε  εκπαιδευτικά θέματα, που μας είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν την υπόθεση δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος είναι οι Περπατάρης Δημήτρης και Κολλύρης Ηλίας. Έχουν εμπειρία στο θέμα γιατί έχουν ασχοληθεί με τους Φιλόλογους για την Ιστορία και με τους Ραδιοφυσικούς για την Φυσική. Την υπόθεση των Ραδιοφυσικούς την εκδίκασαν μέσα σε 8 μήνες. Μας είπαν ότι και η δική μας δεν θα κάνει περισσότερο από ένα χρόνο. Το ποσό που πρέπει να δώσουμε για τα παράβολά, την παράσταση στο δικαστήριο και την αμοιβή είναι 8000 ευρώ. Όσοι περισσότεροι μαζευτούμε τόσο καλύτερα. Μέχρι στιγμής έχουν στείλει αίτηση 41 άτομα. (ΒΛ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ)
Το ποσό θα το δώσουμε σε 2 δώσεις. Η πρώτη την Δευτέρα και η δεύτερη πριν το δικαστήριο. (Π.χ. Εάν γίνουμε 80 θα πληρώσουμε 50 ευρώ την Δευτέρα και 50 ευρώ σε 6 μήνες όταν γίνει το δικαστήριο). Μας είπαν ότι θα ήταν καλό να φαίνεται ότι ο κλάδος μας είναι σύσσωμος (π.χ. οι   Ραδιοφυσικούς ήταν 52 και όλοι συμμετείχαν στην ένσταση.
Παρακαλώ συμπληρώστε την ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ  και στείλετε την μέχρι αύριο 10.00 στοsimimoza@gmail.com
Ενημερώστε όσους περισσότερους μπορείτε για να συμπληρώσουν την αίτηση.
Μετά από επικοινωνία με τον Νίκο Γαλάνη ο οποίος πρότεινε τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από τα σεμινάριο να διατεθούν για την έξοδα, αυτό μπορεί να γίνει ‘όμως μετά από Γ.Σ. (η οποία θα γίνει σύντομα) όπως ορίζει το καταστατικό μας.