Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Πολιτισμός"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 64/08-10-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 45. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

3. Αγωγή και Πολιτισμός

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν από 14/10/2009 μέχρι τις 13/11/2009 και ώρες 11:00-17:00 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (κα Ζώη γραφείο 1.06) αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου) καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

2. Τίτλους σπουδών (επικυρωμένα αντίγραφα) και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών (επικυρωμένα)

7. Δύο συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα ανά κατεύθυνση:

· Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

- Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

-Διδασκαλία: Θεωρία και πράξη

-Παιδαγωγική Ψυχολογία

· Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

-Εκπαιδευτική Πολιτική

-Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

-Διοίκηση της Εκπαίδευσης

· Αγωγή και Πολιτισμός

-Ιστορία του Πολιτισμού

-Πολιτισμικά Θέματα

-Εισαγωγή στην Τέχνη

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν την ύλη και την ενδεικτική βιβλιογραφία των παραπάνω μαθημάτων από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Σχετική ανακοίνωση υπάρχει επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα και στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2010. Ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Ζώη τηλ 210 9549215 και ώρες 11:00-17:00. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου http://www.hua.gr/ekpol.php στη σύνδεση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις».

Αθήνα

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία

Αναπλ. Καθηγήτρια
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Διορισμοί αναπληρωτών-τριών Οικ.Οικ.

Το ΥΠΕΠΘ ανακοίνωσε άλλους 10 διορισμούς αναπληρωτών-τριών Οικιακής Οικονομίας. Και αυτοί-τες είναι: (στα bold γράμματα είναι εκείνοι-ες που ανήκουν στις περιοχές ευθύνης μου και παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή μαζί μου).


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ15 Β-Α΄ Αχαιας
2 ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ15 Β-Δ΄ Αχαιας
3 ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ15 Β-Γ΄ Αργολίδας
4 ΜΠΛΟΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 Β-Β΄ Κοζάνης
5 ΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ15 Β-Δ΄ Κυκλάδων
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ15 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
7 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 Β-Β΄ Ηρακλείου
8 ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ15 Β-Α΄ Χίου
9 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΠΕ15 Β-Δ΄ Καβάλας
10 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ15 Β-Γ΄ Σάμου
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Εκλογές στο Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών-τριών Οικιακής Οικονομίας

Ήρθε η ώρα να επαναδραστηριοποιηθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών-τριών Οικιακής Οικονομίας προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του κλάδου μας.
Έτσι, θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και εκλογές ώστε να ξεκινήσει ο Σύλλογος με νέα πρόσωπα την νέα του πορεία.
Πρώτη ημερομηνία για εκλογές και γενική συνέλευση είναι η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 στις 3 μ.μ.
Η συνάντηση θα γίνει στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων( τη τοποθεσία του σχολείου και λεπτομέρειες για το σχολείο θα βρείτε εδώ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο χώρο, με όσα μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα. Τότε θα γίνουν και οι εκλογές που θα αναδείξουν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Θα ήθελα την βοήθεια σας για το Σύλλογο με την παρουσία σας, οπωσδήποτε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη συμμετοχή που γίνεται αλλά και να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που μας απασχολούν. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε να βρεθούμε όλες-οι μαζί, και οι Σχολικές Σύμβουλοι, ώστε να χαράξουμε μια κοινή πορεία προκειμένου να οδηγηθούμε σε νέους θετικούς για την ειδικότητα δρόμους.
Η παράκληση αυτή είναι και για τους-τις συναδέλφους από την περιφέρεια, που καταλαβαίνω ότι είναι πολυ δύσκολο να μετακινηθούν. Παράλληλα παρακαλω θερμά και τις-τους συναδέλφους της Αττικής να παρευρεθούν, προσπερνώντας τις όποιες προσωπικές δυσκολίες μπορούν να παρουσιαστούν εκείνη την ημέρα, αλλά και τις πολλές υποχρεώσεις που όλοι-ες έχουμε.
Σας παρακαλώ όμως, όλες και όλους, να βοηθήσουμε στην επαναδραστηριοποίηση του Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας γιατί μόνο με την παρουσία μας, την συμμετοχή μας και την επιμονή μας μπορούμε να προχωρήσουμε για την αναβάθμιση του κλάδου μας.
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Ανακαλύψτε τα Μαθήματα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης!!

Ανακαλύψτε τα Μαθήματα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης!!e-learninghttp://elearning.interactive-education.gr

Η τεχνολογία με τα άλματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, δουλεύουμε, διασκεδάζουμε.
Η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες είναι πιο επιτακτική τώρα παρά ποτέ. Η έλλειψη, όμως, χρόνου (κυρίως στις αστικές περιοχές) ή η έλλειψη υποδομών (στις πιο απομακρυσμένες) δυσκολεύουν, τους περισσότερους, να εκπαιδευθούν-εξοικειωθούν μ'αυτές.
Τη λύση την δίνει πάλι η τεχνολογία με την Τηλε-εκπαίδευση.
Ένας υπολογιστής και μια σύνδεση στο internet είναι τα εργαλεία που χρειάζονται.
Τηλε-εκπαίδευση:
Κάθε μορφή διδασκαλίας όπου, χάρη στη χρήση της τεχνολογίας, ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο μάθημα από διαφορετικούς χώρους. Οι εκπαιδευόμενοι είναι διασκορπισμένοι γεωγραφικά και επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους με ηλεκτρονικό τρόπο.
Είναι γνωστή και με το όνομα: τηλε-εκπαίδευση (εκπαίδευση εξ' αποστάσεως) και για τους περισσότερους συμβολίζει τις πραγματικές δυνατότητες του Internet και τον δρόμο προς τον οποίο αναπόφευκτα θα κατευθυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
Ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και τη διαθέσιμη τεχνολογία η τηλε-εκπαίδευση μπορεί να έχει ως αντικείμενο:
· τη διδασκαλία σεμιναριακής μορφής (συνήθως σε ενήλικες οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα σαφώς καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο)
· τη γενική διδασκαλία (π.χ. παροχή βασικής εκπαίδευσης σε παιδιά ή σε ενήλικες)
· την υποβοήθηση της "συμβατικής" εκπαίδευσης (π.χ. φροντιστηριακά μαθήματα)
Σήμερα, υπάρχουν δύο μορφές τηλε-εκπαίδευσης μέσω Internet: Η «Σύγχρονη» και η «Ασύγχρονη» Τηλε-εκπαίδευση.
Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση - Interactive Videoconferencing
Το Interactive Videoconferencing είναι η πιο απλή (στη σύλληψη) μορφή τηλε-εκπαίδευσης, και εκείνη που έρχεται συχνότερα στο νου μας κάθε φορά που αναφέρεται ο αυτός όρος. Εδώ ο καθηγητής ή η καθηγήτρια συνδέεται στο δίκτυο την ίδια στιγμή με τους εκπαιδευόμενους και χρησιμοποιεί την αμφίδρομη απευθείας μετάδοση εικόνας και ήχου για να επικοινωνεί μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται στους συμμετέχοντες η ψευδαίσθηση μιας πραγματικής τάξης, καθώς ο καθηγητής μπορεί να βλέπει τους μαθητές και να συνομιλεί μαζί τους σε πραγματικό χρόνο.
Το κύριο πλεονέκτημα της είναι ο σχετική ομοιότητά του με την παραδοσιακή διδασκαλία. Ένα συμβατικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προσαρμοστεί στη διδασκαλία αυτής της μορφής χωρίς σημαντικές αλλαγές, ενώ τόσο ο εκπαιδευτής όσο και οι εκπαιδευόμενοι συνηθίζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτόν τον τρόπο συνεργασίας. Το κύριο μειονέκτημα της είναι το υψηλό κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού (video και τηλεοπτικές οθόνες) και των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων). Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας μάς υπόσχεται πως σε μερικά χρόνια η δαπάνη για υπηρεσίες αυτής της μορφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή.
Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση
Σήμερα, εξ' αιτίας της υψηλής απαιτούμενης δαπάνης για την εύρυθμη λειτουργία μιας υπηρεσίας σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, οι περισσότερες εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως είτε αποφεύγουν τη χρήση παρόμοιων μεθόδων, είτε τις χρησιμοποιούν μόνο συμπληρωματικά. Ο κύριος όγκος του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται στο web (ως απλές σελίδες ή video) και η επικοινωνία του δασκάλου και των διδασκομένων ή των διδασκομένων μεταξύ τους γίνεται ασύγχρονα μέσω email, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία να θυμίζει μαθήματα δι' αλληλογραφίας.
Εδώ, ο εκπαιδευτής τοποθετεί κάθε φορά στο web ή αποστέλλει μέσω email την ύλη της ημέρας (ή της εβδομάδας, του μήνα κ.λπ. ανάλογα με τη συχνότητα των μαθημάτων) μαζί με ασκήσεις, ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο θεωρεί χρήσιμο για να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών ή να ελέγξει την απόδοσή τους. Επίσης, μέσω email (και σπανιότερα μέσω chat) "συνομιλεί" με τους μαθητές του απαντώντας στις ερωτήσεις και τις απορίες τους. Τέλος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες εργασίας και να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού προσωπικού για αλληλοϋποστήριξη, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ύλη ή τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος κ.λπ.
Στο ορατό μέλλον οι τεχνικές και οι οικονομικές εξελίξεις δεν προδιαγράφουν σημαντικές αλλαγές σε αυτό το μοντέλο ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης το οποίο τείνει να εξελιχθεί στον κυρίαρχο τρόπο διδασκαλίας των επόμενων ετών ή ίσως των επόμενων δεκαετιών. Ας δούμε λοιπόν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καθώς και συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίησή του:
Πλεονεκτήματα της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία:
· Χαμηλότερο κόστος - Αν και η αρχική προετοιμασία είναι αρκετά πιο χρονοβόρα από εκείνη μιας παραδοσιακής σειράς μαθημάτων, οι συντελεστές (εκπαιδευτής, βοηθοί κ.λπ.) έχουν πολύ μικρότερο φόρτο εργασίας κατά την επανάληψη του ίδιου μαθήματος σε άλλες τάξεις. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι εξοικονομούν χρόνο, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους από και προς την αίθουσα διδασκαλίας. (Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η τηλε-εκπαίδευση προτιμάται από τις επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, αλλά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους.)
· Μεγαλύτερες ευκαιρίες για άτομα με δυσκολία μετακίνησης - Άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και κάτοικοι απομονωμένων περιοχών αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης οι οποίες ήταν απροσπέλαστες ή εξαιρετικά δαπανηρές με τις παραδοσιακές τεχνολογίες (ένας μαθητής από τα Ψαρά μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα ενός καθηγητή από την Κρήτη χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβασή του εκεί).
· Ασυμμετρική διδασκαλία - Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθεί τα μαθήματα στη χρονική στιγμή που τον εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν μπορεί βέβαια να έχει απόλυτη ελευθερία (να παρακολουθεί όποτε θέλει). Του παρέχονται όμως περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, αν τα μαθήματα ανανεώνονται (προστίθεται νέα ύλη) μια φορά την εβδομάδα, ο μαθητής μπορεί να εργαστεί πάνω στο νέο υλικό όποια στιγμή της εβδομάδας επιθυμεί.
· Καλύτερη ποιότητα διδακτικού προσωπικού - Προβλήματα μετακίνησης παρουσιάζονται όχι μόνο για τους διδασκόμενους αλλά και για τους εκπαιδευτές. Η τηλε-εκπαίδευση εξασφαλίζει για τον διοργανωτή του μαθήματος τους καλύτερους εκπαιδευτές οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρίσκονται αυτοί. Επίσης, επιτρέπει τη διοργάνωση πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων για πολύ ειδικά θέματα. (Π.χ. Ας υποθέσουμε πως απαιτούνται 100 μαθητές για να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα ενός σεμιναρίου XML. Στην Αθήνα μπορεί να μην υπάρχουν πάνω από 50 ενδιαφερόμενοι, αλλά σίγουρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο θα μπορούσαμε να βρούμε 100 μαθητές για το αντικείμενο αυτό.)
· Ταχύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών και της αγοράς - Επειδή το διδακτικό υλικό είναι γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή είναι ευκολότερη η τροποποίηση του με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων (π.χ. μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη τάξη), τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις ή την επικαιρότητα (ειδήσεις σχετικές με το μάθημα κ.λπ.).
· Μεγαλύτερη οικογενειακή συνοχή (στο απώτερο μέλλον) - Παράλληλα με την τηλε-εκπαίδευση παρατηρούμε και μια αυξανόμενη τάση για εργασία στο σπίτι (home office, τηλε-εργασία κ.λπ.). Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως σε μερικές δεκαετίες παιδιά και γονείς θα περνούν περισσότερο χρόνο μαζί μια και τόσο η εργασία των γονιών όσο και η εκπαίδευση γονιών και παιδιών θα πραγματοποιείται κυρίως στο σπίτι.

Πηγή: Ελληνική Ένωση Επαγγελματιών Internet - http://www.eeei.gr/
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Μυτιλήνη , 12/10/2009Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες , το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αγωγής και Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου , προκηρύσσουν πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 410 ωρών στις πόλεις : Πάτρα , Καλαμάτα , Κέρκυρα , Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, Άρτα, Βέροια. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , καθώς και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία . Κάθε τμήμα μπορεί να απαρτίζεται από 60 καταρτιζόμενους το μέγιστο και 50 το ελάχιστο .
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από το Νοέμβριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2010. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 2.000 ευρώ , τα οποία προκαταβάλλονται . Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : seapa@aigaion.org και ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2009 .
Στις αιτήσεις θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο , ο αριθμός ταυτότητας , η περιοχή φοίτησης , τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας ( σταθερό και κινητό τηλέφωνο , e- mail) . Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα .
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε από τις 9 :00 έως τις 14 :00 τις εργάσιμες ημέρες στα εξής τηλέφωνα :
Μπαλάσα Κατερίνα : 6930700245
Σταθερό τηλέφωνο : 22510 36520 & 22510 36554
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Διδακτορικό με θέμα την Οικιακή Οικονομία

Συνάδελφοι η βοήθεια σας είναι πολύτιμη.
Μια συνάδελφος, οικονομολόγος, έχει διαλέξει ως θέμα την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας για το διδακτορικό της. Όπως καταλαβαίνετε, η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας έρευνας θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την επιστήμη μας, αφού θα ακουστεί για άλλη μια φορά.
Προκειμένου να την βοηθήσουμε, πρέπει να απαντηθεί ένα ερωτηματολόγιο από συναδέλφους Οικιακής Οικονομίας που έχουν πείρα στην διδασκαλία του αντικειμένου.
Σας παρακαλώ, στείλτε μου ένα e-mail προκειμένου να σας προωθήσω το ερωτηματολόγιο.
Σας ευχαριστώ.
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Αθήνα, 18.09.2009
Αρ. πρωτ.: 23807

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τµήµα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων του προγράµµατος σπουδών και των διδακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων για το ακαδ. έτος 2009 - 2010 ενδιαφέρεται να απασχολήσει ειδικούς επιστήμονες µε σύμβαση ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 5 Π.∆. 407/80, ως εξής:
Α) Για τις διδακτικές ασκήσεις της Διδακτικής της Οικιακής Οικονομίας: Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διδακτική εμπειρία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
B) Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»: Απαιτείται πτυχίο Φιλοσοφικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης.
Γ) Για τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων «Ιστορία του Πολιτισμού», «Πολιτισμικά Θέματα», «Εφαρμοσμένα Θέματα Πολιτισμού»:
Απαιτείται πτυχίο Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία της Τέχνης και ανάλογη διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Δ) Για εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βιολογία»:
Απαιτείται πτυχίο τμήματος Βιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφές διδακτορικό δίπλωμα και ανάλογη διδακτική εμπειρία σε εργαστήρια Βιολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ε) Για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία»,«Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση»:
Απαιτείται πτυχίο τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, διδακτορικό δίπλωμα και ανάλογη διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΣΤ)Για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνιολογία της Οικογένειας»,«Αγροτική Οικιακή Οικονομία»,«Αγροτική Πολιτική»,«Η Κοινότητα στην Αστική & Αγροτική Κοινωνία»:
Απαιτείται πτυχίο Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή συναφών Τμημάτων της αλλοδαπής και διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακού, Τµήµα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κα. Κατερίνα Ζώη, γραφείο 106, ώρες 11:00-17:00, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα, (τηλ. 210 9549215) μέχρι τη Δευτέρα 28-09-2009, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Αίτηση
- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, που θα συµπεριλαµβάνει και το επιστηµονικό έργο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Βεβαίωση προϋπηρεσίας, ιδιαίτερα για συναφές διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμιο
- Συστατικές επιστολές
Κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφεροµένου, να βοηθήσει στην επιλογή.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα λάβει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα το Τμήμα Οικιακής Οικολογίας σε ό,τι αφορά στις θέσεις 407/80 το ακαδ. έτος 2009-2010.


Η Πρόεδρος του Τµήµατος


Ε. Γεωργιτσογιάννη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Να μας ζήσει!!!!
Η συνάδελφος μας Δώρα Κουτσομήτρου, γέννησε την προηγούμενη εβδομάδα ένα υγιέστατο αγοράκι.
Δώρα και Δημήτρη, να σας ζήσει!!!!!!!!

Το μουσείο της Πάτρας.
Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα το νέο Μουσείο της Πάτρας το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα μας, και ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο της Β΄ Γυμνασίου. Στο μουσείο υπάρχει ένας μεγάλος χώρος ο οποίος αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των κατοίκων στην Αχαία στα ιστορικά και πρώιμα ιστορικά χρόνια. Οι κατόψεις ρωμαικών σπιτιών που υπάρχουν, τα ωραιότατα μωσαικά αλλά και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές-τριες να κατανοήσουν το μάθημα αλλά και να νιώσουν για λίγο ότι ζουν εκείνη την εποχή.
Μια καλή ιδέα θα ήταν να φτιάξετε ένα σχέδιο εργασίας, με ερωτήσεις τις οποίες οι μαθητές, μετά από επίσκεψη τους στο μουσείο , θα απαντήσουν.
Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι ΠΡΩΤΑ θα πάτε εσείς στο μουσείο προκειμένου να εντοπίσετε εκείνα που θα ενδιαφέρουν τους μαθητές-τριες σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του μαθήματος αλλά και εκείνους που εσείς θα θέσετε σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του σχολείου σας.