Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Διδακτορικό με θέμα την Οικιακή Οικονομία

Συνάδελφοι η βοήθεια σας είναι πολύτιμη.
Μια συνάδελφος, οικονομολόγος, έχει διαλέξει ως θέμα την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας για το διδακτορικό της. Όπως καταλαβαίνετε, η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας έρευνας θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την επιστήμη μας, αφού θα ακουστεί για άλλη μια φορά.
Προκειμένου να την βοηθήσουμε, πρέπει να απαντηθεί ένα ερωτηματολόγιο από συναδέλφους Οικιακής Οικονομίας που έχουν πείρα στην διδασκαλία του αντικειμένου.
Σας παρακαλώ, στείλτε μου ένα e-mail προκειμένου να σας προωθήσω το ερωτηματολόγιο.
Σας ευχαριστώ.