Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Νέες διευκρινήσεις

Επειδή όντως θα είναι πολύ δύσκολο ως ίσως και αδύνατο για τους μικρούς μαθητές της Α τάξης να κοιυβαλάνε και το θυμούνται κιόλας, να έχουν μαζί τους και τα δυο βιβλία της Οικιακής Οικονομίας θα ήθελα να σας συμβουλεύσω τα αξής:
Θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι βάζοντας τους στόχους , γενικούς και ειδικούς, όπως ήδη έχουμε πει, για την επεξεργασία του μαθήματος της επόμενης μέρας.
Θα έχετε μελετήσει και κρατήσει τις λέξεις κλειδιά και από τα δυο κεφάλαια όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Θα έλεγα, έστω και τώρα, που ήδη έχετε κάνει τα πρώτα μαθήματα, να σχεδιάσετε τις ενότητες σας, να τις προγραμματίσετε στην διδασκαλία σας, και να θέσετε τους πρώτους στόχους με ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ και των δυο βιβλίων, με δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα έχουν πιθανά φέρει το βιβλίο της Β.
Θα σχεδιάσετε το μάθημα με τις γνωστές μεθόδους που έχουμε ήδη πει, και που προτείνονται και από το ΙΕΠ,  χρησιμοποιώντας φύλα εργασίας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, προσαρμόζοντας και αυτά που ήδη σας έχω δώσει ( τα οποία είναι μόνο ΕΚΔΕΙΚΤΙΚΑ) στο μάθημα σας.
Στην πρώτη ενότητα, το θέμα της οικογένειας συνδυάζεται και στα δυο αυτά κεφάλαια, αφού στο βιβλίο της Α μιλάει κατευθείαν για την οικογένεια και στο κεφάλαιο 10 της Β μιλάει για το ρόλο της οικογένειας.
Στο βιβλίο της α οι λέξεις κλειδιά είναι: οικογένεια, τύποι οικογένειας, ( από εκείνα που θα διδάξουμε) και αντίστοιχα στο βιβλιο της β οι λέξεις κλειδιά είναι:κοινωνικός ρόλος της οικογένειας, θεσμός, διαπαιδαγώγηση , άτομο και κοινωνία.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εύκολος ένας συνδυασμός και των δυο, και στόχευση που μπορεί να ακολουθηθεί από τις κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογίες.
Θα έλεγα παρόλα αυτά, ότι είναι σημαντικό να νιώσουν οι μαθητές της Α τάξης, την ένοια του "ανήκειν" πρώτα απ΄όλα στην οικογένεια τους για να μπορέσουμε στην συνέχεια να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο τους σχολείου.
Μην ξεχνάτε ότι τα βιβλία αποτελούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και είναι στην δική σας ευχέρεια ο τρόπος και η μεθοδολογία ώτσε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος.
Επίσης, επειδή μετά από επικοινωνία που έχω με πολλούς συναδέλφους αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ άγχος για όλες αυτές τις αλλαγές, καθώς και για το διαγώνισμα και την εργασία του δεύτερου τετραμήνου, θα σας συμβούλευα να χαλαρώσετε, να αρχίσουμε με το καλό στα νέα δεδομένα, και θα τα αναλύσουμε και δημιουργήσουμε όλα με τον σωστό τρόπο στην συνέχεια. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την ύλη που θα την προσαρμόσουμε στα κατάλληλα πλαίσια και πάλι.
Ξεκινήστε με την οικογένεια, είναι αρκετές οι ώρες επεξεργασίας αυτού του κεφαλαίου,, οργανωθείτε συστηματικά και κατάλληλα ώστε να προσαρμοστείτε στις ανάγκες συνδυασμού διδακτικού υλικού και από τα δυο βιβλία και στην πορεία θα εργαζόμαστε από κοινού για την συνέχεια.

Νέες οδηγίες και ένα διδακτικό σενάριο με θέμα την οικογένεια.

Καλή σχολική χρονιά και πάλι.
Ξεκινάω με την συνέχεια των οδηγιών που σας υποσχέθηκα καθώς και με την παράθεση ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο βρίσκεται στην πλατφόρμα Αίσωπος και μπορείτε να το δείτε εδώ.http://aesop.iep.edu.gr/node/26501
Και για όποιον δεν μπορεί να το δει για τεχνικούς λόγους σας το δίνω με την μορφή του PDF για να το μελετήσετε και να παράγετε περισσότερες ιδέες. Και θα το βρείτε στην νέα ιστοσελίδα που ήδη έχει δημιουργθεί για την καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση σας.
Και βρίσκεται εδώ.http://oikoik-krokidi.weebly.com/
Το υλικό που σας δίνω είναι μόνο για το ξεκίνημα μας, αυτή την διαφορετική σχολική χρονιά, και στην συνέχεια θα συνεχίσουμε με περισσότερα διδακτικά σενάρια, γιατί αυτός είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τον καλύτερο σχεδιασμό της διδασκαλίας του μαθήματος μας.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Ενότητα 1η:
Σελίδες βιβλίου Α
Κεφάλαιο 1 (σελ. 6-9) του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Κεφάλαιο 1 (σελ. 8-13) και 10 (σελ. 128-131) της Β’ Γυμνασίου. 
Κεφάλαιο 1 (σελ. 9-21) 
του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της Α’ και Κεφάλαιο 10 (σελ. 132-135) ) της Β’ Γυμνασίου 

Στην πρίπτωση της πρώτης ενότητας που αφορά στα θέματα της οικογένειας και η οποία θα πρέπει πάντα να εξετάζεται πρώτη ώστε να υπάρχει η καλύτερη ενσωμάτωση και προσαρμογή των μαθητών της Α τάξης στο νέο τους σχολείο παρατηρείται μια ανάμειξη των κεφαλαίων που αναφέρονται στην οικογένεια και στο βιβλίο της Α αλλά και της Β.
Αν μελετήσετε τις σχετικές σελίδες θα δείτε ότι ο θεσμός της οικογένειας μελετάται πια και από την άποψη του κεφαλαίου “Προετοιμασία για το μέλλον” από το βιβλίο της Β, όπως και τα ιστορικά στοιχεία της α ενότητας από το βιβλίο και πάλι της Β. Μπορεί να διδαχθεί επομένως το θέμα της οικογένειας μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που αφορά και στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, με στόχους που αφορούν στα θέματα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ:

Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 

 • Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας. 
 • Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας. 
 • Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114). 
 • Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
 • Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. 
Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ. 

 • Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή. 
 • Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της. 
 • Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης). 
 • Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία. 
 • Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας. 
 • Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0). 
 • Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του. 

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. 

Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. και συνιστάται να διδαχθεί σε 14 ώρες.


Στα πρώτα μαθήματα συνιστάται να αξιοποιηθεί  το Υποδειγματικό έργο της πλατφόρμας eTwinning. https://www.etwinning.net/en/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=1001&klang=en&lang=en 
A Day for the Family,  
Μια μέρα για την οικογένεια το οποία σας παραθέτω ως διδακτικό σενάριο ( με δική μου επεξεργασία). Φυσικά μπορείτε να πάρετε ιδέες και να το χρησιμοποιήσετε αντίστοιχα δικά σας διδακτικά σενάρια, ή ακόμη να το διευρήνετε και στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου της Οικογένειας.


Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Καλή σχολική χρονιά-οδηγίες διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας

Καλή σχολική χρονιά σε όλους και όλες.

Ξεκινάμε αυτή τη σχολική χρονιά με δεδομένες τις αλλαγές που έγιναν στο μάθημα μας, παρόλους τους σημαντικούς αγώνες του κλάδου τον περασμένο Ιούνιο.
Θεωρώ, ότι με δεδομένες και τις σημαντικές αλλαγές στο γυμνάσιο , θα είμαστε ίσως και η μοναδική ειδικότητα που θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στα νέα εκπαιδευτικά θέματα αφού δεν θα είναι καινούριο σε μας το γεγονός της έλλειψης γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου όσο και το ότι η δική μας διδακτική μεθοδολογία ανταποκρίνεται πλήρως στις προαπαιτούμενες του γυμνασίου γι αυτή τη σχολική χρονιά παρότι οι υπεύθυνοι του Υπουργείου αδυνατούν να το καταλάβουν.

Σήμερα ανακοινώθηκε από το ΙΕΠ η αναδιοργάνωση της ύλης για το μάθημα μας καθώς και οδηγίες για την διδασκαλία του. Σας το παραθέτω αυτούσιο και στην συνέχεια σας δίνω τις δικές μου οδηγίες - συμβουλές ( περιορισμένες για την ώρα, αλλά ο στόχος μου είναι να νιώσετε λιγότερο αγχωμένοι με τις αλλαγές και να σας υπενθυμίσω ότι είμαι στο πλάι σας) για το πως πρέπει να εξελιχθεί η διδασκαλία περαιτέρω.

Ξεκινάμε με το γεγονός ότι θα διδάσκουμε ΚΑΙ από τα δυο βιβλία Οικιακής Οικονομίας, και από εκείνο που είναι αποκλειστικά για την Α τάξη αλλά και από το άλλο που αναφέρεται στο Α και Β τάξη.
Είναι λογικό ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες σε αυτό, αφού οι μαθητές μπορεί να το ξεχνάνε κλπ και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει γίνει από εσάς η κατάλληλη προετοιμασία προκειμένου να προβλέπεται ο τρόπος διδασκαλίας σε όλες τις περιπτώσεις.
Το βασικότερο θέμα είναι η στοχοθεσία, γενική και ειδική. Θα πρέπει πάνω από όλα να μπαίνουν οι γενικοί στόχοι όπως αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες του ΙΕΠ αλλά από κεί και πέρα θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στους πιο ειδικούς που θα τίθενται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι δικοί μας μαθητές, στα δικά μας σχολεία.

Ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο και ένα παράδειγμα πως θα πρέπει να δομηθεί η διδασκαλία του. 
Εννοείται ότι ξεκινάμε με το κεφάλαιο της Οικογένειας όπως πάντα είναι το βασικότερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας στην προσαρμογή στο Γυμνάσιο και στην αίσθηση του "ανήκειν" στην νέα ομάδα στην οποία ήρθαν.

Στο πρώτο κεφάλαιο τίθεται ο βασικός σκοπός που είναι :
ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς κοινωνικούς θεσμούς 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν υπάρχει ένας συνδυσμός μέσα από τα κεφάλαια και του βιβλίου της Α τάξης αλλά και του βιβλίου της Α και Β τάξης προκειμένου σε κάθε περίπτωση να υπάρξει επεξεργασία του θέματος από όλες τις πλευρές. Έτσι στην συνέχεια και ανάλογα με το επιμέρους κεφάλαιο το οποίο εξετάζεται μπαίνουν οι επιμέρους στόχοι, και καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό οι ειδικοί στόχοι.

Έτσι , πχ, ξεκινώντας τα πρώτα μαθήματα βασικός στόχος είναι: 
Οι μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τη σημασία του θεσμού της οικογένειας για τη δημοκρατία, την κοινωνία και το κράτος
Άρα ακολουθώντας τον γενικό στόχο και τις σελίδες του βιβλίου όπως αυτές περιγράφονται καθώς και  τα ειδικά σχέδια μέσα από την πληροφόρηση των ειδικών ιστοσελίδων όπου αυτές αναφέρονται κάνουμε την επεξεργασία και διδασκαλία του μαθήματος.

Γενικά θα πρέπει να συνδυαστούν και τα δυο βιβλία όπως αυτό φαίνεται από τις οδηγίες και η ειδική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η διερευνητική όπως ήδη την χρησιμοποιούμε.
Στις οδηγίες υπάρχουν μερικές πηγές πληροφόρησης οι οποίες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και μπορούν να οδηγήσουν σε διδακτικά σενάρια.
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις κλειδιά του βιβλίου του μαθητή, να μελετήσετε επίσης καλά τα αντίστοιχα θέματα από το βιβλίο του καθηγητή και το μάθημα να οργανωθεί και διδαχθεί με μεθοδολογίες όπως αυτές πριγράφονται στις οδηγίες.
πχ.

 • Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
 • Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας. 
 • Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας. 
 • Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114). 
 • Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
 • Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. 

 • Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ. 


 • Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή. 


 • Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της. 


 • Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης). 


 • Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία. 


 • Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας. 


 • Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0). 


 • Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του. 


 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. 


 • Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. 
Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επεξεργασία όλων των ενοτήτων που όπως βλέπετε έχουν και πάλι ένα συνδυασμό των δυο βιβλίων.

Γενικά οι ενότητες οι οποίες πρέπει να διδαχθούν αυτή τη σχολική χρονιά είναι:


   1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς κοινωνικούς θεσμούς 
     
     
   2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΟΧΟΣ: Γνωρίζω και εφαρμόζω οικονομικές έννοιες στην καθημερινότητά μου 
 
   3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής 

    4.ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ    
ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής 

    5.ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές μου περιβάλλον 

    6.ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές μου περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αφορά σε μια πρώτη ματιά και προσέγγιση στις οδηγίες ώστε να υπάρξει λιγότερο άγχος γιατί όντως έχουμε σοβαρές αλλαγές στον τρόπο και στο διδακτικό μαθησιακό υλικό που αυτό θα διδαχθεί.
Θα επανέλθω με σαφέστερες και περισσότερες οδηγίες καθώς και με σχετικά διδακτικά σενάρια που μπορούν να φτιαχτούν για την καλύτερη επεξεργασία του μαθήματος, τα οποία όμως απαιτούν αρκετό χρόνο.

Όμως ήδη μελετάται ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να βρεθεί για τηλεδιάσκεψη ώστε να μπορούμε να δούμε τα θέματα πιο αναλυτικά.
Οι συνάδελφοι της Δ. Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία μέσα από το υποχρεωτικό τρίωρο να επιμορφωθούν στις συγκεκριμένες ώρες και να φτιαχτούν απο κοινού ειδικές διδακτικές μέσα από ανταλλαγή απόψεων και σχετικές παρουσιάσεις.

Σας εύχομαι Καλή και δημιουργική χρονιά με πολλή αισιοδοξία για τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Είμαστε εδώ ΖΩΝΤΑΝΟΙ, ΚΑΙ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ!!!!!