Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Υπόδειγμα περιγραφικής αξιολόγησης με τη χρήση rubrics.

Εδώ θα βρείτε το rubrics  που ετοιμάστηκε για  βιωματικό σεμινάριο Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές δουλειές. Επίσης μπορείτε να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τους δικούς σας στόχους ή ανάγκες.
Το συγκεκριμένο rubrics είναι ένα παράδειγμα εργασίας στην περιγραφική αξιολόγηση που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία. (πιλοτικό σχολείο, βιωματική διδασκαλία και μέθοδος project).
Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό τον τρόπο αξιολόγησης και την χρήση των rubrics μπορείτε να δείτε στην μαγνητοσκοπημένη ηλεκτρονική τάξη που υλοποιήθηκε για αυτό το θέμα στις 26 Νοεμβρίου 2012.
Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Βίντεο διατροφής και φύλλο εργασίας.

Σας παραθέτω το βίντεο που προβλήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη της 26ς/11  και αφορά στη διατροφή και τα εργαστήρια του Κ. Βαξεβάνη με τον τίτλο: Διατροφή, το έγκλημα της εποχής και στην συνέχεια το φύλλο εργασίας, χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για την χρήση του βίντεο ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας.

Πρώτα το βίντεο...

Και εδώ είναι το φύλλο εργασίας.

Διατύπωση στόχων

Εδώ θα βρείτε το  κειμενάκι σχετικά με τα ενεργητικά ρήματα που χρησιμοποιούμε στην διατύπωση στόχων.

Η παρουσίαση της ηλεκτρονικής τάξης 29/11.

Στο παρακάτω παράθυρο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ηλεκτρονικής τάξης που πργματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τα  rubrics.

Βιωματικό σεμινάριο στον Πύργο Ηλείας

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας, θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό σεμινάριο για τους Καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας των Γυμνασίων του Νομού Ηλείας.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από τις 12-14.30.