Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Επιστημονική Ημερίδα: Οικογένεια και οικονομική κρίση. Συμβουλές για καλύτερη ποιότητα ζωής.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης . Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των μελών της αλλά και έχει επιφέρει επιδράσεις στον κοινωνικό περίγυρο στον οποίο αναπτύσσεται.
Για τους λόγους αυτούς θα πραγματοποιηθεί Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Οικογένεια και Οικονομική κρίση: Συμβουλές για καλύτερη ποιότητα ζωής»
Την ημερίδα οργανώνουν οι:
* Σύλλογος Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
* Η Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας Δ. Ελλάδας
* Το τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
* Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Πάτρας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12, στην Πάτρα, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18.00.
Σκοπός της ημερίδας είναι η παροχή συμβουλών που θα βοηθήσουν την ελληνική οικογένεια στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στα θέματα της καθημερινής ζωής προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα στη ζωή της οικογένειας και των μελών της.
Στην ημερίδα θα υπάρξουν εισηγήσεις που θα αφορούν στις διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες της οικογένειας, στα θέματα αειφορίας και περιβάλλοντος, σε συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού και στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων της κρίσης στην οικογένεια. Επίσης γενικές οδηγίες για την αλλαγή στις στάσεις και συμπεριφορές στην νοοτροπία της οικογένειας που μπορεί να βοηθήσουν στην γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής της ζωής.
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, στις οικογένειες και στα μέλη τους και φιλοδοξεί να ενισχύσει τα άτομα με νέες δεξιότητες και ιδέες για την ζωή τους μέσα στο δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο διαβιώνουν.
Θα χορηγηθεί επίσης βεβαίωση παρακολούθησης της ημερίδας σε όλους όσους θα την παρακολουθήσουν.
Τον συντονισμό της ημερίδας θα κάνει η δημοσιογράφος Ελένη Βασιλοπούλου.

Χορηγός επικοινωνίας : www.patrasevents.gr


Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Aριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση!!!


Σας παραθέτω το έγγραφο του Υπουργείου για την δράση "Αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση" και σας παρακαλώ θερμά να κάνετε αίτηση όσοι και όσες έχετε(και είστε πολλοί αυτοί που έχετε!!!!) σημαντικά να παρουσιάσετε!!!!Είναι άλλη μια ευκαιρία να φανεί δημόσια ο κλάδος μας!!
Να θυμίσω ότι πέρσι διακρίθηκαν 7 (νομίζω, συγνώμη αν κάνω λάθος στον αριθμό) συνάδελφοι Οικιακής Οικονομίας.

Θέμα:   Πρόσκληση  συμμετοχής εκπαιδευτικών στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» για τη σχολική χρονιά 2012-2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγαγε το 2010 τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Α΄/θμια & Β΄/θμια Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της μάθησης που παράγεται στα σχολεία ως βάση για την υποστήριξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και τη δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών». Η δράση αποτελεί  μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο ανοικτό στη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές όπως θα αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία της δράσης, θα αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  ( HYPERLINK "http://excellence.sch.gr" http://excellence.sch.gr- αποθετήριο καλών πρακτικών), που θα αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
Για την σχολική χρονιά 2012-2013 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη δράση να υποβάλλουν τα έργα τους, τα οποία είτε έχουν υλοποιηθεί κατά την  προηγούμενη σχολική χρονιά είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013.

Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι εκπαιδευτικοί με:
α) ατομικά έργα,
β) ομαδικά έργα, αποτέλεσμα σύμπραξης εκπαιδευτικών. 
Το περιεχόμενο των έργων που θα υποβληθούν μπορεί να αφορά:
α) στη διδακτική μεθοδολογία των διδασκομένων μαθημάτων, σε όλους τους τύπους σχολείων, με βάση το δεδομένο αναλυτικό πρόγραμμα
β) στην εφαρμογή των διαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικά, αγωγή σταδιοδρομίας, Ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ)
γ) στην επεξεργασία - υλοποίηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντής – σύλλογος εκπαιδευτικών – μαθητές – γονείς – σχολικοί σύμβουλοι – σχολική επιτροπή – φορείς εκτός σχολείου) με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου (π.χ. μείωση ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου, άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία κ.α.)  καθώς και  της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού/κών
δ) δράσεις που προωθούν την ενταξιακή εκπαίδευση και το σχολείο για όλους.
               Για την ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων (όροι συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης, οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου) οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν τον ιστότοπο  HYPERLINK "http://excellence.sch.gr/" http://excellence.sch.gr/
Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στον ιστότοπο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (15:00). Για τυχόν διευκρινίσεις και αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι οι: Μ. Φαϊτάκη, τηλ: 2103443324 & Γ. Αλτάνης, τηλ: 2103442129.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας, ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι  εκπαιδευτικοί.
Θα επιλεγούν τα 100 πλέον καινοτόμα έργα, ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με τελετή βράβευσης εντός του β΄ τριμήνου 2013 σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

  
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Το βίντεο με τις διαφημίσεις της Καλομοίρας Σιμωτά του 18ου Γυμνασίου Πάτρας.

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο που έφτιαξε η Καλομοίρα Σιμωτά, Καθηγητρια Οικιακής Οικονομίας του 18ου Γυμνασίου Πάτρας, μοντάροντας τις διαφημίσεις που έφτιαξαν οι μαθητές της στο μάθημα. Απολαύστε το!

Η φυλακή του καμβά! ( The canvas prison!)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση που μου στάλθηκε. Έχει πολύ ενδιαφέρον για το μάθημα μας, ειδικά στο θέμα των διαφυλικών σχέσεων!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Οι παρουσιάσεις της ηλεκτρονικής τάξης της 4ης Φεβρουαρίου

Πραγματοποίηση Παιδαγωγικών Συναντήσεων

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω Παιδαγωγικές Συναντήσεις ώρα 12-14:

  • Στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, Δειγματική διδασκαλία στο 13 Γυμνάσιο Πάτρας για τους καθηγητές Αχαίας και περιοχής Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

  • Στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, Παιδαγωγική Συνάντηση το 3ο Πιλοτικό Γυμνάσιο Τρίπολη, για τους καθηγητές Αρκαδίας.