Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Πραγματοποίηση Παιδαγωγικών Συναντήσεων

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω Παιδαγωγικές Συναντήσεις ώρα 12-14:

  • Στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, Δειγματική διδασκαλία στο 13 Γυμνάσιο Πάτρας για τους καθηγητές Αχαίας και περιοχής Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

  • Στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, Παιδαγωγική Συνάντηση το 3ο Πιλοτικό Γυμνάσιο Τρίπολη, για τους καθηγητές Αρκαδίας.