Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Βίντεο διατροφής και φύλλο εργασίας.

Σας παραθέτω το βίντεο που προβλήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη της 26ς/11  και αφορά στη διατροφή και τα εργαστήρια του Κ. Βαξεβάνη με τον τίτλο: Διατροφή, το έγκλημα της εποχής και στην συνέχεια το φύλλο εργασίας, χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για την χρήση του βίντεο ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας.

Πρώτα το βίντεο...

Και εδώ είναι το φύλλο εργασίας.