Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Η παρουσίαση της ηλεκτρονικής τάξης 29/11.

Στο παρακάτω παράθυρο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της ηλεκτρονικής τάξης που πργματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τα  rubrics.