Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Καλή σχολική χρονιά-οδηγίες διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας

Καλή σχολική χρονιά σε όλους και όλες.

Ξεκινάμε αυτή τη σχολική χρονιά με δεδομένες τις αλλαγές που έγιναν στο μάθημα μας, παρόλους τους σημαντικούς αγώνες του κλάδου τον περασμένο Ιούνιο.
Θεωρώ, ότι με δεδομένες και τις σημαντικές αλλαγές στο γυμνάσιο , θα είμαστε ίσως και η μοναδική ειδικότητα που θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στα νέα εκπαιδευτικά θέματα αφού δεν θα είναι καινούριο σε μας το γεγονός της έλλειψης γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου όσο και το ότι η δική μας διδακτική μεθοδολογία ανταποκρίνεται πλήρως στις προαπαιτούμενες του γυμνασίου γι αυτή τη σχολική χρονιά παρότι οι υπεύθυνοι του Υπουργείου αδυνατούν να το καταλάβουν.

Σήμερα ανακοινώθηκε από το ΙΕΠ η αναδιοργάνωση της ύλης για το μάθημα μας καθώς και οδηγίες για την διδασκαλία του. Σας το παραθέτω αυτούσιο και στην συνέχεια σας δίνω τις δικές μου οδηγίες - συμβουλές ( περιορισμένες για την ώρα, αλλά ο στόχος μου είναι να νιώσετε λιγότερο αγχωμένοι με τις αλλαγές και να σας υπενθυμίσω ότι είμαι στο πλάι σας) για το πως πρέπει να εξελιχθεί η διδασκαλία περαιτέρω.

Ξεκινάμε με το γεγονός ότι θα διδάσκουμε ΚΑΙ από τα δυο βιβλία Οικιακής Οικονομίας, και από εκείνο που είναι αποκλειστικά για την Α τάξη αλλά και από το άλλο που αναφέρεται στο Α και Β τάξη.
Είναι λογικό ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες σε αυτό, αφού οι μαθητές μπορεί να το ξεχνάνε κλπ και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει γίνει από εσάς η κατάλληλη προετοιμασία προκειμένου να προβλέπεται ο τρόπος διδασκαλίας σε όλες τις περιπτώσεις.
Το βασικότερο θέμα είναι η στοχοθεσία, γενική και ειδική. Θα πρέπει πάνω από όλα να μπαίνουν οι γενικοί στόχοι όπως αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες του ΙΕΠ αλλά από κεί και πέρα θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στους πιο ειδικούς που θα τίθενται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι δικοί μας μαθητές, στα δικά μας σχολεία.

Ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο και ένα παράδειγμα πως θα πρέπει να δομηθεί η διδασκαλία του. 
Εννοείται ότι ξεκινάμε με το κεφάλαιο της Οικογένειας όπως πάντα είναι το βασικότερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας στην προσαρμογή στο Γυμνάσιο και στην αίσθηση του "ανήκειν" στην νέα ομάδα στην οποία ήρθαν.

Στο πρώτο κεφάλαιο τίθεται ο βασικός σκοπός που είναι :
ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς κοινωνικούς θεσμούς 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν υπάρχει ένας συνδυσμός μέσα από τα κεφάλαια και του βιβλίου της Α τάξης αλλά και του βιβλίου της Α και Β τάξης προκειμένου σε κάθε περίπτωση να υπάρξει επεξεργασία του θέματος από όλες τις πλευρές. Έτσι στην συνέχεια και ανάλογα με το επιμέρους κεφάλαιο το οποίο εξετάζεται μπαίνουν οι επιμέρους στόχοι, και καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό οι ειδικοί στόχοι.

Έτσι , πχ, ξεκινώντας τα πρώτα μαθήματα βασικός στόχος είναι: 
Οι μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τη σημασία του θεσμού της οικογένειας για τη δημοκρατία, την κοινωνία και το κράτος
Άρα ακολουθώντας τον γενικό στόχο και τις σελίδες του βιβλίου όπως αυτές περιγράφονται καθώς και  τα ειδικά σχέδια μέσα από την πληροφόρηση των ειδικών ιστοσελίδων όπου αυτές αναφέρονται κάνουμε την επεξεργασία και διδασκαλία του μαθήματος.

Γενικά θα πρέπει να συνδυαστούν και τα δυο βιβλία όπως αυτό φαίνεται από τις οδηγίες και η ειδική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η διερευνητική όπως ήδη την χρησιμοποιούμε.
Στις οδηγίες υπάρχουν μερικές πηγές πληροφόρησης οι οποίες είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και μπορούν να οδηγήσουν σε διδακτικά σενάρια.
Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις κλειδιά του βιβλίου του μαθητή, να μελετήσετε επίσης καλά τα αντίστοιχα θέματα από το βιβλίο του καθηγητή και το μάθημα να οργανωθεί και διδαχθεί με μεθοδολογίες όπως αυτές πριγράφονται στις οδηγίες.
πχ.

 • Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
 • Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας. 
 • Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας. 
 • Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48). 
 • Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114). 
 • Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. 
 • Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. 

 • Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ. 


 • Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή. 


 • Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της. 


 • Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης). 


 • Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία. 


 • Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας. 


 • Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0). 


 • Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του. 


 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. 


 • Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. 
Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επεξεργασία όλων των ενοτήτων που όπως βλέπετε έχουν και πάλι ένα συνδυασμό των δυο βιβλίων.

Γενικά οι ενότητες οι οποίες πρέπει να διδαχθούν αυτή τη σχολική χρονιά είναι:


   1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς κοινωνικούς θεσμούς 
     
     
   2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΤΟΧΟΣ: Γνωρίζω και εφαρμόζω οικονομικές έννοιες στην καθημερινότητά μου 
 
   3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής 

    4.ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ    
ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής 

    5.ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές μου περιβάλλον 

    6.ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές μου περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αφορά σε μια πρώτη ματιά και προσέγγιση στις οδηγίες ώστε να υπάρξει λιγότερο άγχος γιατί όντως έχουμε σοβαρές αλλαγές στον τρόπο και στο διδακτικό μαθησιακό υλικό που αυτό θα διδαχθεί.
Θα επανέλθω με σαφέστερες και περισσότερες οδηγίες καθώς και με σχετικά διδακτικά σενάρια που μπορούν να φτιαχτούν για την καλύτερη επεξεργασία του μαθήματος, τα οποία όμως απαιτούν αρκετό χρόνο.

Όμως ήδη μελετάται ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να βρεθεί για τηλεδιάσκεψη ώστε να μπορούμε να δούμε τα θέματα πιο αναλυτικά.
Οι συνάδελφοι της Δ. Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία μέσα από το υποχρεωτικό τρίωρο να επιμορφωθούν στις συγκεκριμένες ώρες και να φτιαχτούν απο κοινού ειδικές διδακτικές μέσα από ανταλλαγή απόψεων και σχετικές παρουσιάσεις.

Σας εύχομαι Καλή και δημιουργική χρονιά με πολλή αισιοδοξία για τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Είμαστε εδώ ΖΩΝΤΑΝΟΙ, ΚΑΙ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ!!!!!