Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 | By: Eva Krokidi

Νέες διευκρινήσεις

Επειδή όντως θα είναι πολύ δύσκολο ως ίσως και αδύνατο για τους μικρούς μαθητές της Α τάξης να κοιυβαλάνε και το θυμούνται κιόλας, να έχουν μαζί τους και τα δυο βιβλία της Οικιακής Οικονομίας θα ήθελα να σας συμβουλεύσω τα αξής:
Θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι βάζοντας τους στόχους , γενικούς και ειδικούς, όπως ήδη έχουμε πει, για την επεξεργασία του μαθήματος της επόμενης μέρας.
Θα έχετε μελετήσει και κρατήσει τις λέξεις κλειδιά και από τα δυο κεφάλαια όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Θα έλεγα, έστω και τώρα, που ήδη έχετε κάνει τα πρώτα μαθήματα, να σχεδιάσετε τις ενότητες σας, να τις προγραμματίσετε στην διδασκαλία σας, και να θέσετε τους πρώτους στόχους με ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ και των δυο βιβλίων, με δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα έχουν πιθανά φέρει το βιβλίο της Β.
Θα σχεδιάσετε το μάθημα με τις γνωστές μεθόδους που έχουμε ήδη πει, και που προτείνονται και από το ΙΕΠ,  χρησιμοποιώντας φύλα εργασίας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, προσαρμόζοντας και αυτά που ήδη σας έχω δώσει ( τα οποία είναι μόνο ΕΚΔΕΙΚΤΙΚΑ) στο μάθημα σας.
Στην πρώτη ενότητα, το θέμα της οικογένειας συνδυάζεται και στα δυο αυτά κεφάλαια, αφού στο βιβλίο της Α μιλάει κατευθείαν για την οικογένεια και στο κεφάλαιο 10 της Β μιλάει για το ρόλο της οικογένειας.
Στο βιβλίο της α οι λέξεις κλειδιά είναι: οικογένεια, τύποι οικογένειας, ( από εκείνα που θα διδάξουμε) και αντίστοιχα στο βιβλιο της β οι λέξεις κλειδιά είναι:κοινωνικός ρόλος της οικογένειας, θεσμός, διαπαιδαγώγηση , άτομο και κοινωνία.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εύκολος ένας συνδυασμός και των δυο, και στόχευση που μπορεί να ακολουθηθεί από τις κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογίες.
Θα έλεγα παρόλα αυτά, ότι είναι σημαντικό να νιώσουν οι μαθητές της Α τάξης, την ένοια του "ανήκειν" πρώτα απ΄όλα στην οικογένεια τους για να μπορέσουμε στην συνέχεια να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο τους σχολείου.
Μην ξεχνάτε ότι τα βιβλία αποτελούν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και είναι στην δική σας ευχέρεια ο τρόπος και η μεθοδολογία ώτσε να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος.
Επίσης, επειδή μετά από επικοινωνία που έχω με πολλούς συναδέλφους αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ άγχος για όλες αυτές τις αλλαγές, καθώς και για το διαγώνισμα και την εργασία του δεύτερου τετραμήνου, θα σας συμβούλευα να χαλαρώσετε, να αρχίσουμε με το καλό στα νέα δεδομένα, και θα τα αναλύσουμε και δημιουργήσουμε όλα με τον σωστό τρόπο στην συνέχεια. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την ύλη που θα την προσαρμόσουμε στα κατάλληλα πλαίσια και πάλι.
Ξεκινήστε με την οικογένεια, είναι αρκετές οι ώρες επεξεργασίας αυτού του κεφαλαίου,, οργανωθείτε συστηματικά και κατάλληλα ώστε να προσαρμοστείτε στις ανάγκες συνδυασμού διδακτικού υλικού και από τα δυο βιβλία και στην πορεία θα εργαζόμαστε από κοινού για την συνέχεια.