Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Μυτιλήνη , 12/10/2009Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες , το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αγωγής και Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου , προκηρύσσουν πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 410 ωρών στις πόλεις : Πάτρα , Καλαμάτα , Κέρκυρα , Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, Άρτα, Βέροια. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , καθώς και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία . Κάθε τμήμα μπορεί να απαρτίζεται από 60 καταρτιζόμενους το μέγιστο και 50 το ελάχιστο .
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από το Νοέμβριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2010. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 2.000 ευρώ , τα οποία προκαταβάλλονται . Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : seapa@aigaion.org και ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2009 .
Στις αιτήσεις θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο , ο αριθμός ταυτότητας , η περιοχή φοίτησης , τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας ( σταθερό και κινητό τηλέφωνο , e- mail) . Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα .
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε από τις 9 :00 έως τις 14 :00 τις εργάσιμες ημέρες στα εξής τηλέφωνα :
Μπαλάσα Κατερίνα : 6930700245
Σταθερό τηλέφωνο : 22510 36520 & 22510 36554