Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Το μουσείο της Πάτρας.
Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα το νέο Μουσείο της Πάτρας το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα μας, και ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο της Β΄ Γυμνασίου. Στο μουσείο υπάρχει ένας μεγάλος χώρος ο οποίος αναφέρεται στην καθημερινή ζωή των κατοίκων στην Αχαία στα ιστορικά και πρώιμα ιστορικά χρόνια. Οι κατόψεις ρωμαικών σπιτιών που υπάρχουν, τα ωραιότατα μωσαικά αλλά και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές-τριες να κατανοήσουν το μάθημα αλλά και να νιώσουν για λίγο ότι ζουν εκείνη την εποχή.
Μια καλή ιδέα θα ήταν να φτιάξετε ένα σχέδιο εργασίας, με ερωτήσεις τις οποίες οι μαθητές, μετά από επίσκεψη τους στο μουσείο , θα απαντήσουν.
Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι ΠΡΩΤΑ θα πάτε εσείς στο μουσείο προκειμένου να εντοπίσετε εκείνα που θα ενδιαφέρουν τους μαθητές-τριες σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του μαθήματος αλλά και εκείνους που εσείς θα θέσετε σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του σχολείου σας.