Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010 | By: Eva Krokidi

Επιστολή Σχολικών Συμβούλων για το Πράσινο Σχολειο

Σας παραθέτω την επιστολη που στείλαμε οι τρεις Σχολικές Σύμβουλοι στο Υπουργείο Παιδείας και στους Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για το Πράσινο Σχολείο.

ΘΕΜΑ:«Το Πράσινο Σχολείο και η εκπαιδευτική λειτουργία του μέσα από την αξιοποίηση εκπαιδευτικών δυνάμεων»

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το Νέο Σχολείο, και μάλιστα στους βασικούς στόχους της διακήρυξης, υπάρχει η πρόθεση του Υπουργείου να συμπεριλάβει στις λειτουργίες του Νέου Σχολείου τα θέματα που αφορούν στο Πράσινο Σχολείο και αναφέρονται μεταξύ άλλων στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην υγιεινή διατροφή, στη φροντίδα και το σεβασμός στο περιβάλλον όπως ακριβώς καταγράφονται στην παράγραφο 7 των επιγραμματικών στοιχείων της σελίδας 5.
(7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Το Νέο Σχολείο καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση στο Μαθητή. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η υγιεινή διατροφή, η φροντίδα και ο σεβασμός στο περιβάλλον και η ικανότητα αξιοποίησής του με βιώσιμο τρόπο περνάει από τη βιωματική γνώση και το «παιχνίδι» του μαθητή με τη φύση που μετατρέπεται σε προστασία και αγάπη για αυτήν.)
Τα θέματα αυτά είναι ακριβώς εκείνα με τα οποία ασχολείται η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας σήμερα, και οι καθηγητές και καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας έχουν αποκτήσει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο αντίστοιχο τμήμα του, της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας όλες εκείνες τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την διδασκαλία των θεμάτων της διατροφής, της φροντίδας για το περιβάλλον, της ενέργειας και της εξοικονόμησης της, αλλά και γενικότερα της σωστής χρήσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων που οδηγούν στην αειφορία, της πρόληψης(π.χ. για το κάπνισμα), της αγωγής υγείας, των πρώτων βοηθειών αλλά και της πρόληψης ατυχημάτων στο σπίτι και στο δρόμο, της αγωγής καταναλωτή, καθώς και σε άλλα θέματα που σκοπεύουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μαθητών, των οικογενειών τους και της κοινότητας στην οποία ζουν.
Οι καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας έχουν αποκτήσει όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές ικανότητες-δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιωματική διδασκαλία των θεμάτων της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα θέματα του «Πράσινου Σχολείου». Μπορούν να επιλέγουν τις διδακτικές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους τους ώστε οι Έλληνες μαθητές και οι Ελληνίδες μαθήτριες να αποκτήσουν τις στάσεις και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για να μπορούν να κατακτήσουν το «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι-ιες και στην συνέχεια να δρουν μέσα στην κοινωνία στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Παράλληλα με την παραδοσιακή διδασκαλία, οι καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας χρησιμοποιούν ήδη εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο και εμπλουτίζουν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενισχύοντας έτσι ψηφιακά την διδασκαλία τους. Η χρήση εκπαιδευτικών wikis που ήδη προετοιμάζονται
(π.χ.www.oikiakioikonomia.wikispaces.com, http://4ogumnasiohaladriou.edumoot.com/ , www.3gymcorfu.wikispaces.com) θα συνεισφέρει και θα εμπλέξει τους μαθητές-τριες ακόμη περισσότερο, βοηθώντας τους να γίνουν πιο ενεργοί-ες και εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με νέες διδακτικές μεθόδους με την χρήση της τεχνολογίας και της ψηφιακής τάξης, όπως άλλωστε επιθυμεί και το Υπουργείο μέσα από την εξαγγελίες για το Νέο Σχολείο.
Έτσι , ως Σχολικές Σύμβουλοι Οικιακής Οικονομίας υποστηρίζουμε ένθερμα ότι η διδασκαλία των θεμάτων του Πράσινου Σχολείου από καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας θα λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση αλλά και εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών-τριών στα θέματα αυτά.
Χαρακτηριστικό είναι και το εκπαιδευτικό παράδειγμα της Κύπρου όπου η Οικιακή Οικονομία διδάσκεται ΚΑΙ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει αντίστοιχα θέματα όπως εκείνο της διατροφής. (λεπτομέρειες υπάρχουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html αλλά και στην υποσελίδα http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/OikiakiOikonomia/index.html που περιλαμβάνει το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα της διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας στα Δημοτικά σχολεία της Κύπρου). Φυσικά, στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, τα παραδείγματα διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι πάρα πολλά, με πρώτο το παράδειγμα της Φιλανδίας που ως γνωστόν, κρατάει και τα σκήπτρα στα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έκθεσης Pisa.
Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της δημιουργίας του Νέου Σχολείου και των προσδοκιών από αυτό η ανάγκη αξιοποίησης όλων των εκπαιδευτικών δυνάμεων που διαθέτουν τις κατάλληλες για τον κάθε τομέα γνώσεις είναι απαραίτητη για να γίνει κατορθωτή η αναγκαία αλλαγή προς το καλό της εκπαίδευσης και των μαθητών-τριών μας.
Σας παρακαλούμε θερμά να μελετήσετε το θέμα ώστε να μπορέσουμε ως εκπαιδευτικοί Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας να συνεισφέρουμε στην πρόοδο της εκπαίδευσης στην χώρα μας με όλες μας τις δυνάμεις και φυσικά να προσφέρουμε τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει με τις ειδικές σύγχρονες σπουδές μας για την επίτευξη των στόχων του Νέου Σχολείου.

Με εκτίμηση,


Ευαγγελία Κροκίδη
Ελένη Κορέτση
Ζαχαρούλα Καρρά
Σχολικές Σύμβουλοι Οικιακής Οικονομίας