Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο


Ενημερωτικός Κόμβος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
11 Ιανουαρίου 2011
Στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταλύτη στην αλλαγή της σχέσης εκπαιδευτικών - μαθητών αλλά και της σχέσης γονιών - σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει δράση με στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
Με τα εργαλεία που παρέχει σήμερα το Διαδίκτυο, τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουν την εκπαίδευση και να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τις ΤΠΕ. Εξίσου όμως σημαντικό είναι οι μαθητές να μαθαίνουν πως να παραμένουν ασφαλείς στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεύτερης γενιάς, όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Η απαγόρευση πρόσβασης ναι μεν περιορίζει την έκθεση σε κίνδυνο, δεν αποτελεί όμως μία βιώσιμη προσέγγιση.
Τα σχολεία οφείλουν και πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα μοντέλο ενδυνάμωσης της ασφαλούς πλοήγησης. Παρέχοντας στα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα καθώς και τη διαχείριση των δυνητικών κινδύνων, προωθείται η ασφαλής και υπεύθυνη συμπεριφορά στη χρήση των ΤΠΕ τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
Ο ενημερωτικός κόμβος Internet-Safety του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου εστιάζει εκεί ακριβώς και φιλοδοξεί να συντελέσει στην έναρξη μίας δημιουργικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου σχετικά με:
1) Τον ορισμό σαφών πολιτικών και διαδικασιών για την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο.
2) Την ασφαλή και υπεύθυνη online συμπεριφορά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
3) Την ορθολογική χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως βιβλία επισκεπτών, πίνακες ανακοινώσεων ή ιστολόγια, με διασφάλιση κανονιστικού πλαισίου π.χ. για προσωπικά δεδομένα, ακατάλληλα σχόλια ή περιεχόμενο.
4) Την παροχή οδηγιών προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
5) Τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιεχόμενο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Καλούμε ειδικά εσάς και κατ’ επέκταση την εκπαιδευτική κοινότητα να επισκεφθεί τον ενημερωτικό κόμβο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμμετάσχετε ενεργά. Παράλληλα, μπορείτε να υποδείξετε sites σχολικών μονάδων που ευαισθητοποιούνται στο θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και να τα ενθαρρύνετε να εγγραφούν στη δημόσια ομάδα, αντικείμενο της οποίας είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο, η προβολή καλών πρακτικών, η παροχή οδηγιών, συμβουλών και η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για θέματα ασφαλούς διαδικτύου.