Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012 | By: Eva Krokidi

Έρευνα για τα πιλοτικά σχολεία!

Ο σύλλογος Αποφοίτων έχει οργανώσει μια έρευνα για το προγραμμα της Οικιακής Οικονομίας και την λειτουργία των πιλοτικών σχολείων. Σας παρακαλώ πολύ, συμπληρώστε όσο γίνεται περισσότεροι-ες το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Όσες-οι δεν εργάζεστε σε πιλοτικά σχολεία παραλείψτε τις ερωτήσεις 33-44. Η έρευνα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αρχές Μαίου, οπότε κάντε το ΤΩΡΑ!!!!!!