Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 | By: Eva Krokidi

Νέο ΑΠΣ Οικιακής Οικονομίας. Κείμενο προτάσεων


Σας παρακαλώ μελετήστε το κείμενο το οποίο μπορεί να έχει όσες αλλαγές είναι απαραίτητες. Δεν είναι το τελικό κείμενο το οποίο θα προκύψει μετά απο συζήτηση μαζί σας, αλλά και μετά την σχετική ηλεκτρονική τάξη που θα γίνει στις 14 Μαίου. Δικά σας σχόλια μπορούν να ανέβουν και κάτω από αυτή την ανάρτηση ώστε να έχουμε όσο περισσότερες γνώμες και προτάσεις υπάρχουν πριν το τελικό κείμενο σταλεί στην επιτροπή και στους αρμόδιους του Πιλοτικού Σχολείου. Το κείμενο αυτό θα σταλεί επίσημα από την Σχολική Σύμβουλο Οικ. Οικ. Ευαγγελία Κροκίδη.