Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου. Τι ισχύει για την Οικιακή Οικονομία!

Σας παραθέτω το πρόσφατο έγγραφο που μας έχει κοινοποιηθεί για τις Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης στο Γυμνάσιο.


Αθήνα,            19-10-2012
Αρ. Πρωτ.        128746/Γ2
ΠΡΟΣ:
Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ:  Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών στο Γυμνάσιο 

Σχετικά με τη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια των τριμήνων στο Γυμνάσιο σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) και ειδικότερα:
τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) (περ. β της παρ. 1 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994), διάρκειας 10-15 λεπτών (άρ. 3 του Π.Δ. 465/1981, ΦΕΚ Α΄ 129).
Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση (περ. γ της παρ. 1 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994). 
 Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα (παρ. 3 του άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994).  

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Έτσι στην συνέχεια σας δίνω όλα τα σχετικά για τις γραπτές δοκιμασίες του μαθήματος μας:
Εδώ,(Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) στο πιο πρόσφατο νόμο, αναφέρονται τα γενικά για την αξιολόγηση και επισημαίνεται οτι για την Οικιακή Οικονομία δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο. 
Όμως, σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, που ήδη ξέραμε,( άρ. 3 του Π.Δ. 465/1981, ΦΕΚ Α΄ 129) η Οικιακή Οικονομία ανήκει στα μαθήματα που έχουν γραπτές δοκιμασίες στα δύο τρίμηνα. Και ο νόμος είναι εδώ!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

Βιωματικό σεμινάριο διαθεματικότητας με το μάθημα των Γαλλικών

Στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, στις 16.00 θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό σεμινάριο Διαθεματικότητας και Μάθησης μέσω σχεδιασμού. Το σεμινάριο αφορά τις εκπαιδευτικούς Οικιακής Οικονομίας και Γαλλικών του Νομού Αχαίας.
Για να το παρακολουθήσετε ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε συμμετοχή  μέχρι την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων στέλνοντας email ή fax στα στοιχεία που υπάρχουν στο έγγραφο που σας έχει αποσταλλεί στα σχολεία σας. 
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

EDSC FOODIES BLOG: Greetings to Greece and students at Corfu High Sch...

EDSC FOODIES BLOG: Greetings to Greece and students at Corfu High Sch...: Firstly! Greetings to students at Corfu High School and a warm invitation to join and follow this blog which is regularly written by East Do...

Οικονομική κρίση και διατροφή: Παρουσίαση της Κατερίνας Ασπόστου

Η παρουσίαση αυτή είναι της συναδέλφου Κατερίνας Ασπόστου του 6ου Γυμνασίου Πάτρας την οποία και ευχαριστούμε!

Παρουσίαση με θέμα την οργάνωση

  Παρουσίαση για την οργάνωση της συναδέλφου Οικιακής Οικονομίας Ελπίδας Ξέρα από τα Γιάννενα την οποία και ευχαριστούμε πολύ.


Και εδώ θα δείτε τα βιντεάκια που υπάρχουν μέσα στην παρουσίαση αν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση αλλιώς.
Παιχνίδι με θέμα την οικογένεια!

Εκπαιδευτικό παιχνίδι της Κερκύρας Μιχαλοπούλου! Για την Α Γυμνασίου, με θέμα την οικογένεια...παίξτε!!!!!

Ενδιαφέροντα βίντεοςΤρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Διδακτικές Προτάσεις Οικιακής Οικονομίας

Το βοήθημα "Διδακτικες Προτάσεις Οικιακής Οικονομίας" της Σχολικής Συμβούλου Οικιακής Οικονομίας Ευαγγελίας Κροκίδη, το οποίο ίσως δεν μπορείτε να βρείτε λόγω του προβλήματος στην επίσημη ιστοσελίδα μας υπάρχει τώρα στο παρακάτω παράθυρο.

«Πανηπειρωτική Επιμορφωτική Ημερίδα Οικιακής Οικονομίας »


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση καθηγητών Οικιακής Οικονομίας σε Επιμορφωτική Ημερίδα»

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι Καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας αλλά και οι Καθηγητές-τριες άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Οικιακή Οικονομία ως δεύτερη ανάθεση στα Γυμνάσια των Νομών της Περιφέρειας Ηπείρου
(Ν. Πρεβέζης ,Ν. Άρτας ,Ν. Θεσπρωτίας ,Ν .Ιωαννίνων )

 να παραβρεθούν στην Επιμορφωτική Ημερίδα   που θα πραγματοποιηθεί: 

την Παρασκευή 12  Οκτωβρίου  2012  στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής , Δομπόλη 30, Ιωάννινα (Τηλεφ.: 2651043141) 
& ώρα 9.30-15.00.


                           Βιωματική Επιμορφωτική Ημερίδα 

Θέμα : «Διδακτική αντιμετώπιση       Οικιακής Οικονομίας» 

                Πρόγραμμα Ημερίδας :

Α)    -9.30-11.00:Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας 
       - 11.00-11.30:Διάλλειμα


Β)  -11.30-13.00: Μέθοδος project στην διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.


Γ) -13.00-15.00:Αξιολόγηση –συζήτηση –Προτάσεις
      –Ανατροφοδότηση  

Η Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας
Ευαγγελία Κροκίδη

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012 | By: Eva Krokidi