Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 | By: Eva Krokidi

Βιωματικό Θεατρικό σεμινάριο Οικιακής Οικονομίας


Οι φωτογραφίες είναι αρκετές για να αποτυπωθεί το βιωματικό θεατρικό σεμινάριο Οικιακής Οικονομίας που έγινε στις 29 Φεβρουαρίου, με τίτλο: " το κυριακάτικο τραπέζι καλεί το θέατρο σε φαγητό". Σας ευχαριστώ όλες για την συμμετοχή σας.!