Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 | By: Eva Krokidi

Διαγώνισμα τετραμήνου

Θα ήθελα να σας δώσω μερικές οδηγίες, γρήγορες, που αφορούν στα διαγωνίσματα του τετραμήνου, τα οποία βέβαια δεν διαφέρουν σε τίποτε, ως προς το περιεχόμενο , από τα διαγωνίσματα που βάζαμε και στο παρελθόν.
Οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν μια ποικιλία.

  • Το πρώτο που θα πρέπει να υπάρχει είναι ένα θέμα βιωματικού- καθημερινού προβλήματος το οποίο θα πρέπει να οδηγεί τους μαθητές σε εφαρμογή των γνώσεων που έχει λάβει στην τάξη στο επίπεδο αξιολόγησης του στο θέμα απόκτησης αξιών και των ειδικών στάσεων συμπεριφορών που τους έχουν δοθεί στην τάξη.

Πχ, ένα πρόβλημα που ανάγεται σε επιλογή τροφίμων ή διατροφικών επιλογών, ή σε θέμα κατανάλωσης τροφής. Επίσης, σε θέμα συμπεριφοράς σε θέμα οικονομικής συμπεριφοράς, ή και θέμα οικογένειας και διαχείρισης σχέσεων σε αυτήν.

  • Μια ερώτηση θα πρέπει να είναι πολλαπλής επιλογής, και άλλη μια ακόμη αντιστοίχισης ή και σταυρόλεξο, ακροστοιχίδα, ή ότι άλλο ο εκπαιδευτικός αποφασίσει. Πάλι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα θέματα ποιυ οδηγούν στην αξιολόγηση συμεπριφορών και δίνουν ενίσχυση στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί. Έτσι, μπορείτε και να αξιολογήσετε μόνοι σας το εκπαιδευτικό σας έργο αλλά και να ενισχύσετε θέματα τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί καλά από τους ίδιους τους μαθητές σας, ώστε στην συνέχεια να γίνει ανατροφοδότηση δική σας αλλά και των μαθητών
  • Τέλος θα πρέπει να υπάρχει και μια ερώτηση ανάπτυξης, για εκείνους που πραγματικά έχουν αφομοιώσει πλήρως το εκπαιδευτικό υλικό που τους έχει δοθεί.
Το διαγώνισμα τετραμήνου στοχεύει περισσότερο στη γενική αξιολόγηση του μαθήματος, προκειμένου να ενισχυθούν οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν προσφερθεί με το εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη, αλλά και για να μελετηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές συμπεριφορές των μαθητών που στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση τους και την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου γενικά.

Στο δεύτερο τετράμηνο μπορεί να δοθεί μια εργασία με ένα θέμα που ίσως επιλεγεί από τους μαθητές και θα είναι μόνο βιωματικού τύπου με θέμα που αφορά στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη της ποιότητας της.