Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008 | By: Eva Krokidi

Το υπόμνημα για τις Αναθέσεις.

Σας παραθέτω το υπόμνημα που έφτιαξαν οι Σχολικές Σύμβουλοι Οικιακής Οικονομίας για το θέμα των αναθέσεων. Το υπόμνημα αυτό έχει ήδη σταλεί στο ΥΠΕΠΘ, και ελπίζουμε για το καλύτερο!

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕ15

Με την υπ. αρίθμ. 118842/Γ2/11-09-2008 Υ.Α. , καθορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, των Επαγγελματικών Σχολών σε Εκπ/κούς της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε Α΄ και Β΄ανάθεση.
Σε σχέση με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, οι Σχολικές Σύμβουλοι Οικιακής Οικονομίας, αναλάβαμε πρωτοβουλία, στα πλαίσια κατανομής των Γνωστικών αντικειμένων, να συμβάλουμε στην βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης προς τους μαθητές μας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τα παρακάτω:
Ο φοιτητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του, διδάσκεται και εξοικειώνεται με μαθήματα τα οποία σχετίζονται με ειδικότητες των ΠΕ10(Κοινωνιολόγοι), ΠΕ13( Νομικής Πολιτικών Επιστημών), ΠΕ14( Ιατροί-Οδοντίατροι-Φαρμακοποιοί), όπως π.χ. Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Κοινωνική Οικονομία, Εκπαιδευτική Πολιτική, Μακροοικονομική, Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Οικονομικά του Καταναλωτή, Βιολογία, Φυσιολογία ανθρώπου, Περιβαλλοντική Βιολογία, Βασικές Αρχές Διατροφής του ανθρώπου, Διατροφή στα στάδια της Ζωής.
Το αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει για το μάθημα της Οικ. Οικονομίας περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος, Οργάνωση Οικογενειακής ζωής, Οικονομικά της Οικογένειας ,Προετοιμασία για το Μέλλον, Συμπεριφορά του καταναλωτή, Διατροφή, Διατροφή και Διαιτολογία, Αγωγή Υγείας, Πρώτες βοήθειες.
Είναι δικαιολογημένο λοιπόν, τα μαθήματα που διδάσκονται από τις ειδικότητες ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14 να δοθούν ως Β΄ ανάθεση στην ειδικότητα ΠΕ15, δεδομένης της συνάφειας των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών και του αναλυτικού προγράμματος της Οικιακής Οικονομίας. Επιπρόσθετα, τo μάθημα της Οικιακής Οικονομίας έχει ήδη δοθεί ως Β΄ ανάθεση στις ειδικότητες ΠΕ1Ο, ΠΕ13, ΠΕ14, αν και κάθε μια από τις προαναφερθείσες ειδικότητες μπορεί να καλύψει μόνο μια ενότητα του μαθήματος.
Οι παραπάνω ειδικότητες διδάσκουν το μάθημα των Κοινωνικών Σπουδών στην Γ΄ Γυμνασίου, μάθημα το οποίο μπορούν να το διδάξουν επαρκώς και οι καθηγητές-τριες Οικ. Οικονομίας.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, υπάρχουν μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και τα οποία έχουν συνάφεια με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, άρα μπορούν να τα διδάξουν εκπαιδευτικοί Οικιακής Οικονομίας, όπως π.χ.:
1. Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
2. Ειδικότητα Σχεδίασης και παραγωγής ενδύματος
Μάθημα: Ιστορία Ενδυμασίας και Σχεδιασμός Ετοίμων Ενδυμάτων
3. Ειδικότητα: Επιχειρήσεις αγροτουρισμού και βιοτεχνίας
Εμπορία προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
4. Ειδικότητα Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
Υγιεινή και ασφάλεια Τροφίμων

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να τονισθεί η σημαντική συμβολή εκπαιδευτικών Οικιακής Οικονομίας στην λειτουργία των ΕΕΕΚ, (Ειδικών Σχολείων) με την διδασκαλία του μαθήματος της Αυτόνομης Διαβίωσης. Έτσι, συνιστούμε την επίσημη ανάθεση του μαθήματος της Αυτόνομης Διαβίωσης από τους εκπαιδευτικούς Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15.


OI ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑ ΧΑΡΑ
ΚΟΡΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΤΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ