Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008 | By: Eva Krokidi

ΚΑΙ .....Περιβαλλοντικές ευχές!!!

Το περιβάλλον και τα προβλήματα του παραμένουν επίκαιρα...

'Ετσι με την ευκαιρία των ημερών, και των ευχών που ανταλλάσουμε, και , ελπίζοντας να γίνουν αληθινές,δείτε και αυτές, τις οικολογικές ευχές..

www.wwf.gr/xmas