Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Εκπαιδευτικά βίντεο

Στην σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου υπάρχουν σειρά από βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα μας. Επειδή βρίσκονται σε σύνδεση με το ΠΣΔ είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί ο εξαπλισμός του σχολείου.
Για παράδειγμα σας παραθέτω το μάθημα "Ύφασμα και ένδυση" για να πάρετε μια γεύση.

Υπάρχουν ακόμη τα βίντεο: Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων- Παιδική παχυσαρκία- Ασφάλεια και υγιεινή- Τα δόντια σαν τα μάτια μας- Κυκλοφοριακή αγωγή: Ποδήλατα, Φανάρια, Ζώνες ασφαλείας. Και οικολογικά θέματα όπως :Βιολογικές καλλιέργειες, Συστήματα ανακύκλωσης κ.λ.π.