Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Αναβολή Δειγματικής Διδασκαλίας

Δυστυχώς λόγω της γρίππης το σχολείο, 1ο Γυμνάσιο Πάτρας, στο οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση Καθηγητών-τριών Οικιακής Οικονομίας με στόχο την Διδακτική του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας, και τη δειγματική διδασκαλία, είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.
Επομένως η δειγματική διδασκαλία αναβάλλεται!