Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010 | By: Eva Krokidi

Νέες δειγματικές διδασκαλίες

Έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω Παιδαγωγικές συναντήσεις:
28 Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη: Πειραματικό σχολείο Τρίπολης για τις καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας Ν. Αρκαδίας
29 Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη: Πειραματικό σχολείο Σπάρτης για τις καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας Ν. Λακωνίας
30 Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή: 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου για τις καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας Ν. Αργολίδας.
Στις συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δειγματικές διδασκαλίες από τη Σχολική Σύμβουλο Οικιακής Οικονομίας Ευαγγελίας Κροκίδη και ύστερα θα ακολουθήσει συζήτηση για τις διδακτικές μεθοδολογίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.
Οι συναντήσεις έχουν καθορισθεί για την ώρα 12.15-14.15.