Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 | By: Eva Krokidi

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Με θέμα τα Φύλα, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
To Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για ένταξη, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Λεπτομέρειες αλλά και την προκήρυξη-αίτηση (με ημερομηνία προθεσμίας την 4η Μαίου) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος.