Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Η συνάντηση στο Χαροκόπειο

Την προηγούμενη παρασκευή, στην άιθουσα της συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των θεσμικών φορέων που αφορούν στο μάθημά μας. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος η Πρόεδρος του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας κ. θεοδωροπούλου, το προεδρείο του Συλλόγου αποφοίτων που είχε κάνει και την πρόσκληση για την συγκεκριμένη συνάντηση και οι Σχολικές Σύμβουλοι Οικιακής Οικονομίας, και οι πέντε. Η συνάντηση είχε την ατζέντα των θεμάτων του κλάδου που εκκρεμούν και τα οποία διαχειριζόταν η Κωνσταντία Μπάρδα που στην ουσία προέδρευε και της συνάντησης Τα θέματα, που είναι γνωστά, αφορούσαν στα πιλοτικά, στις αναθέσεις, στους διορισμούς και υπήρξαν τοποθετήσεις από τον σύλλογο για τις ενέργειες που έχουν γίνει όσο και απο την κάθε μία χωριστά, συμβούλους και Πρόεδρο του Τμήματος Όσο αφορά στην δική μου συμβολή, τοποθετήθηκα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, επιστολές και άρθρα στις εκπαιδευτικές πύλες, καθώς και στην λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης όπως επίσης και τις προθέσεις μου σχετικά με την διαφήμιση του μαθήματος μας μέσα από την λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης. Σε ερώτηση μου στην Πρόεδρο σχετικά με τις ενέργειες και την θέσεις του τμήματος η απάντηση ήταν ότι κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις καθώς και μια σχετική αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών για να γίνουν και νέα επαγγελματικά ανοίγματα. θεωρώ ότι σημαντικό να συναντιόμαστε αλλά το σημαντικότερο κατά την γνώμη μου απ' ολα είναι η ΑΡΙΣΤΗ συνεργασία που υπάρχει με το σύλλογο αποφοίτων και το προεδρείο του, μια και οι επαφές είναι συνεχείς με όλους τους τρόπους.