Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Αξιολόγηση μαθητών-τριών στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μας τάξης με θέμα την αξιολόγηση σας έδειξα κάποια φύλλα εργασίας τα οποία χρησιμοιήθηκαν ώς παράδειγμα προς αποφυγή, θεωρώντας τα άκρως αντιπαιδαγωγικά και βέβαια, εντελώς ακατάλληλα για την αξιολόγηση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας. Σας τα παραθέτω και εδώ για την καλύτερη μελέτη τους. Παράλληλα θα σας πρότεινα να σκεφτείτε όλα τις πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτά τα σχέδια αλλά και σε αντίστοιχα που θα δίνονταν σε προετοιμασία διαδιακασίας αξιολόγησης ώστε να γίνουν ουσιαστικά, χρήσιμα και το πιο σημαντικό: να μην δημιουργούν καταστάσεις αντιπάθειας και μίσους σε μαθητές-τριες και γονείς!
Oikogeneia
View more documents from sidarieva
Diatrofi2
View more documents from sidarieva
Diatrofi
View more documents from sidarieva