Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Ηλεκτρονική τάξη με θέμα την αξιολόγηση!!

Η παρουσίαση που αφορά στην αξιολόγηση όπως έγινε στην ηλεκτρονική μας τάξη με θέμα την αξιολόγηση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.