Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 | By: Eva Krokidi

Διδακτικά σενάρια! Μια χρήσιμη παρουσίαση.

Σε ψάξιμο στο διαδίκτυο ανακάλυψα αυτή τη παρουσίαση η οποία μιλάει για τα διδακτικά σενάρια.  Παρότι αναφέρεται στα φιλολογικά μαθήματα νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να βοηθήσει όλους-ες μας να χρησιμοποιήσουμε βασικές αρχές διδακτικών σεναρίων!