Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Η ηλεκτρονική τάξη της 4ης Φεβρουαρίου 2013.

   
 
Get your own Virtual Classroom


Στο παραπάνω παράθυρο θα βρείτε την είσοδο για την επόμενη τάξη μας την ερχόμενη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε θέμα την ομαδοσυνεργατική διαδικασία και ομιλητή τονAndreas Nicolaou με μαστερ στο project management. Θα μας αναλυσει το θεωρητικό μέρος των ρόλων μέσα στην ομάδα για να μπορέσουμε να το εντάξουμε στην συνέχεια στην δική μας εκπαιδευτική διαδικασία. Σας περιμένω!!!