Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Χαιρετισμός νέας σχολικής χρονιάς!!!!

ΘΕΜΑ:   «Χαιρετισμός Σχολικής Χρονιάς 2013-14»

       Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και οφείλουμε να την ξεκινήσουμε μόνο με ευχές για υγεία, δύναμη και κουράγιο.

Οι δύσκολες καλοκαιρινές στιγμές που  περάσαμε απέδειξαν ότι μόνο με ενότητα και συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που έρχονται στο δρόμο μας.

Έτσι, φέτος, έχουμε την χαρά να διδάσκουμε το μάθημα μας ακόμη μια ώρα στα γυμνάσια και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουμε όλες τις ικανότητες, δεξιότητες μας και μέσα από την επάρκεια της επιστημονικής γνώσης που αποδεδειγμένα όλοι οι καθηγητές Οικιακής Οικονομίας και οι καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας διαθέτουν, να διαφανεί η ποιότητα και η αξία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας που υπηρετούμε.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή που έχουμε φέτος. Είναι σκόπιμο να αλλάξουμε τις κλασσικές μεθοδολογίες της διδασκαλίας σε ομαδοσυνεργατκές μεθόδους, βιωματική μάθηση, διερευνητική μάθηση και να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε τους στόχους του μαθήματος μας επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία στην συνέχεια μπορούν να διαχυθούν μέσα από τις οικογένειες των μαθητών-τριών μας στην κοινότητα και στην κοινωνία.

Είναι η στιγμή που οφείλουμε να δείξουμε και να παρέχουμε στους μαθητές-τριες μας εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να μπορέσουν μαζί με τις οικογένειες τους να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση αλλά και να αλλάξουν τις στάσεις και συμπεριφορές για να αναβαθμίσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής.

Παράλληλα, είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε και πάλι τις παραδοσιακές αρχές και αξίες οι οποίες προσαρμοσμένες στην σύγχρονη πραγματικότητα θα ενισχύσουν κι άλλο την ποιότητα της ζωής στην κοινωνία μας.

 

Επίσης, θα ήθελα να σας επισημάνω την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνουμε στους μαθητές μας με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας που είναι μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές-τριες.

Οι συναντήσεις μας όπως αυτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο θα υλοποιηθούν και φέτος, αν φυσικά μας επιτραπεί από την υπηρεσία. Παραμένει όμως  ενεργό το εργαλείο της ηλεκτρονικής μας τάξης και στο οποίο σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά. Λεπτομέρειες για την χρήση του θα βρείτε στο blog  : http://home-economics-blogspot.comτο οποίο παραμένει επίσης ενεργό.

Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου με όλους τους γνωστούς τρόπους, τηλεφωνικά, με email και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ομάδες που έχουμε εκεί.

Είμαι πάντα στην διάθεσή σας.