Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 | By: Eva Krokidi

Αιτήσεις για διάθεση και συμπλήρωση ωραρίου και διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας

Καλή σχολική χρονιά!!
Δεδομένων των φετινών δυσκολιών με τις Β αναθέσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με άλλους 5 κλάδους να διεκδικούν την διδασκαλία του μαθήματος μας, και μια και για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορώ να αποστείλλω κάποιο έγγραφο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ( είναι δικοικητική πράξη και ως Σχολική Σύμβουλος δεν μου επιτρέπεται να επέμβω με επίσημο έγγραφο τρόπο) θα ήθελα να σας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΩ να συμπληρώσετε όλες και όλοι αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου και τη διάθεση σας σε σχολεία που επιθυμείτε να διδάξετε το μάθημα μας.
Έτσι έχουμε περισσότερες ελπίδες να υλοποιηθούν οι μετακινήσεις σας στα σχολεία που επιθυμείτε για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας και ίσως αποφευχθεί η ανάληψη της διδασκαλίας του μαθήματος μας από τις άλλες ειδικότητες.