Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 | By: Eva Krokidi

Οδηγίες για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.

Οδηγίες για την διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με τις γνωστές οικονομικές δυσκολίες που βιώνει και πάλι η οικογένεια στην χώρα μας. Η Οικιακή Οικονομία, με βάση το επιστημονικό της υπόβαθρο και τους σκοπούς της επιδιώκει να ενισχύσει την λειτουργία της οικογένειας σε αυτό το θέμα και όχι μόνο. Θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να έχουμε πάντα στο νού μας αυτές τις ανάγκες και αυτό να διέπει με όλους τους τρόπους την διδασκαλία του μαθήματος μας. Έτσι σε κάθε κεφάλαιο, και κάθε υποενότητα που διδάσκουμε θα πρέπει να θέτουμε ειδικότερους στόχους , εκτός από εκείνους που έχουν προκαθοριστεί από το ΑΠΣ, και τους πιο εξιδεικευμένους , ανάλογα το σχολείο στο οποίο διδάσκουμε.
Αναλυτικότερα, στην Α Γυμνασίου φέτος και με δεδομένο των δυο διδακτικών ωρών που όμως δεν αντιστοιχεί με το μαθησιακό υλικό που έχουμε στα διδακτικά βιβλία θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Φυσικά αν η διδασκαλία του μαθήματος μας γίνει βιωματικά και όπως ήδη συζητάμε τα τελευταία χρόνια τότε ο χρόνος είναι αρκετός και για την ύλη που με πρώτη ματιά φαίνεται μικρότερη . Βέβαια είναι σκόπιμο πάντα το ξεκίνημα με το πρώτο κεφάλαιο της ενότητας της Οικογένειας αφού είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε τους μαθητές-τριες μας να προσαρμοστούν με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο στις μεγάλες απαιτήσεις του νέου τους σχολείου.
Η ενότητα της οικογένειας θα είναι εκείνη που θα τους βοηθήσει να νιώσουν που ανήκουν, να καταγράψουν και να συνειδητοποιήσουν την βασική τους “ομάδα” στην οποία γεννήθηκαν και μεγαλώνουν αλλά και προμηθεύονται τα βασικά υλικά και συναισθηματικά τους εφόδια. Η ανάγκη του ανήκειν είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να νιώσουν τα πρώτα σημάδια αυτογνωσίας που προέρχονται από την βασική αίσθηση της ασφάλειας και κάλυψης που μπορεί να τους προσφέρει η οικογένεια πριν έρθουν στην επόμενη ομάδα που είναι το σχολείο τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας όπως θα καταγραφούν από τους ίδιους θα είναι και εκείνα που θα τους βοηθήσουν στην συνέχεια να ενταχτούν στην νέα τους ομάδα εκείνη του Γυμνασίου.
Στη συνέχεια θα πρότεινα την διδασκαλία της διατροφής, με αρκετές λεπτομέρειες και πάντα την ένταξη και επεξεργασία των βιωμάτων και εμπειριών των μαθητών για να μπορέσουμε στην συνέχεια να δώσουμε συμπληρωματικά το νέο μαθησιακό υλικό. Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλία της διατροφής ΔΕΝ πρέπει να γίνεται με τρόπο δασκαλίστικο και επιβολής αλλά με μια προσπάθεια να επιδιώξουν οι ίδιοι οι μαθητές-τριες τις αλλαγές στις διατροφικές τους στάσεις και συμπεριφορές που θα αποφασίσουν γιατί πήραν γνώσεις και έμνευση από το μάθημα της οικιακής οικονομίας.
Τα επόμενα κεφάλαια διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας μπορεί να αποφασιστούν από τον εκπαιδευτικό και τις ειδικές ανάγκες του σχολείου και των μαθητών του.
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας καλό προγραμματισμός των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος ώστε να είναι πιο εύκολος ο καταμερισμός των ενοτήτων και της επεξεργασίας τους.
Έτσι για παράδειγμα στην Α τάξη οι συνολικές ώρες διδασκαλίας υπολογίζονται περίπου στις 54 χωρίς φυσικά να υπολογιστούν οι χαμένες, ενώ για την Β τάξη θα είναι μόνο 25-26 περίπου.
Άρα στην Β τάξη, που είναι και το δυσκολότερο φέτος είναι ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη του προγραμματισμού της ύλης που πρόκειται να διδαχτεί χωρίς φυσικά να μην υπολογίζονται οι ενδεχόμενες αλλαγές και προσαρμογές που θα χρειαστεί ίσως να γίνουν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που μπορεί να υπάρξουν στην σχολική χρονιά.
Θα πρότεινα λοιπόν για τη Β Γυμνασίου να ξεκινήσει από ένα κεφάλαιο που θα συνεχίσει την διδασκαλία της οικιακής οικονομίας από την προηγούμενη χρονιά. Θεωρώ ότι αν η διατροφή διδάχτηκε με μεγάλη λεπτομέρεια στην Α γυμνασίου και λόγω του περιορισμένου χρόνου θα μπορούσε να μην συνεχιστεί στην Β τάξη. Αντίθετα να υπάρξει επικέντρωση στα οικονομικά με καθαρά και πάλι βιωματικές μεθόδους, έτσι ώστε οι μαθητές-τριες να νιώσουν ότι η επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων μπορεί να βοηθηθεί ειδικά από το μάθημα της οικιακής οικονομίας και τις γνώσεις-στάσεις-δεξιότητες που μπορεί να πάρουν μέσα από αυτό. Ως παράδειγμα θα παραθέσω την δημιουργία και υλοποίηση ενός οικονομικού προυπολογισμού που θα αφορά στο χαρτζηλίκι τους και την ορθολογικότερη διαχείριση του με ευρύτερο στόχο να μεταφερεθεί αυτή η γνώση και δεξιότητα και στην οικογένεια.
Βασικό σημείο θεωρώ ότι είναι η διδασκαλία επίσης των κεφαλαίων της Αγωγής Υγείας και των Πρώτων βοηθειών και της πρόληψης και αντιμετώπισης θεμάτων όπως είναι οι φυσικές καταστροφές. Με επίκεντρο φυσικά στο θέμα της αντισεισμικής πρόληψης με σκόπιμη εμπλοκή όλης της οικογένειας στο αντισεισμικό σχέδιο.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την σκοπιμότητα της προετοιμασίας για το μάθημα με σχέδιο μαθήματος με έμφαση στους γενικούς στόχους κάθε φορά που όμως μπορεί να γίνονται πιο ειδικοί ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της σχολικής μονάδας ή και των μαθητών και της τοπικής κοινότητας.
Καλή σχολική χρονιά. Πάντα στην διάθεση σας!!!