Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015 | By: Eva Krokidi

Διανομή βιβλίων Οικιακής Οικονομίας


Οπως ηδη θα έχετε παρατηρήσει στα εξώφυλλα των βιβλίων της Β Γυμνασίου αναφέρεται και η Α Γυμνασίου. 
Αυτό αποφασιστηκε με την Υπουργική Απόφαση (αρ. πρωτ. 38206/Δ2/9-3-2015) με Θέμα: "Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου (ως έχουν) για το σχολικό έτος 2015-2016" σύμφωνα με την οποία και σε ό,τι αφορά την Οικιακή Οικονομία, στους μαθητές της Α' τάξης θα διανεμηθούν τα (2) ισχύοντα βιβλία της Α' και της Β' τάξης, με την επισήμανση ότι θα χρησιμοποιηθούν κατά τα σχ. έτη 2015-16 και 2016-17, ενώ στους μαθητές της Β' θα διανεμηθεί μόνο το βιβλίο της Β' τάξης.