Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 | By: Eva Krokidi

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες.

ΕΔΩ θα βρείτε την παρουσίαση του ΙΕΠ με όλες τις λεπτομέρειες για τις ΣΔΕ.

Σύντομα θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία-εξηγήσεις για την υλοποίηση τους.