Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 | By: Eva Krokidi

Ερωτήσεις για τις Συνθετικές- Δημιουργικές εργασίες σε ένα padlet!Δημιουργήθηκε με το Padlet

(Για να κάνετε τις ερωτησεις, φτιάξτε ένα λογαριασμό στο padlet.com και μετά πατήστε το σταυρό στο κάτω δεξί μέρος του πράσινου παραθύρου....)