Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008 | By: Eva Krokidi

Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων

Χθες, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Ανατολικής Αττικής, στην Αγία Παρασκευή, έγινε συνάντηση των Σχολικών Συμβούλων Οικιακής Οικονομίας. Η συνάντηση έγινε ύστερα απο πρόσκληση της κ. Ελένης Κορέτση με στόχο την συζήτηση για τα θέματα της ειδικότητας και την σύνταξη υπομνημάτων για τις αναθέσεις και άλλα σημαντικά θέματα που μας αφορούν.
Στην συνάντηση βρέθηκαν εκτός από την γράφουσα και η κ. Χαρά Καρρά, Σχολική Σύμβουλος της Αθήνας.
Η συζήτηση που έγινε ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Τέθηκαν τα θέματα που οφείλουμε να προωθήσουμε, αλλά και αποφασίστηκε η ταυτοχρονη με το Πανεπιστήμιο διεκδίκηση των ζητημάτων που μας αφορούν.
Ετοιμάστηκαν για το λόγο αυτό, υπομνήματα, που θα σταλούν στο ΥΠΕΠΘ, στο ΠΙ και όπου αλλού κρίνεται χρήσιμο. Εκτός απο τις αναθέσεις, στις οποίες ζητάμε να προστεθούν και για την ειδικότητα μας 2ες αναθέσεις σε άλλα μαθήματα, αλλά και να διαμαρτυρηθούμε για την ανάθεση του μαθήματος μας σε εκείνους που δόθηκε, υπάρχει εισήγηση για το θέμα διορισμού Παρέδρου Οικιακής Οικονομίας στο ΠΙ, αλλά και για την αύξηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Οικιακής Οικονομίας.
Όταν ετοιμασθούν θα μπορέσετε να τα δείτε σε αυτό το χώρο.
Η συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, έβαλε τις βάσεις για τη σνεργασία των Σχολικών Συμβούλων, θέμα που είναι σημαντικό για την πρόοδο του κλάδου , και την κοινη πορεία στα θέματα που "καίνε".