Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Διαγωνισμός για δραστήριες αγρότισσες!

Από την ΔΟΟΟ λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση με την οποία καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό υποψήφιες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην αγροτική ζωή. Οι υποψήφιες μπορεί να είναι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές και οι οποίες προσπαθούν με δικούς τους, εμπνευσμένους τρόπους να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής, αλλά και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν και δραστηριοποιούνται.
Αν γνωρίζετε τέτοιες γυναίκες , που θα μπορόύσαν να είναι υποψήφιες, μπείτε στο site http://www.woman.ch/home.php. ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα.
2009 CALL FOR NOMINATIONS
WWSF PRIZE for women’s creativity in rural life

Deadline 31 March 2009


Dear WWSF Members and Friends,

The Women’s World Summit Foundation WWSF cordially invites you to submit nominations for its 16th annual edition of the PRIZE for women’s creativity in rural life, honouring creative and courageous women and women’s organisations working to improve the quality of life in rural communities around the world.

Since inception of the prize program in 1994, 344 Laureates have been honoured for their creativity (as of 2009 US$ 1000 per laureate and US$ 3000 for established organizations in Africa). All Laureates and their profiles are published on our web site http://www.woman.ch/home.php. A travelling exposition and a global poster is giving visibility to all the prize winners.

Given your experience, interest and perspective with regard to issues of development, human rights, micro-credit, peace building and empowerment of women, we greatly appreciate your participation and thank you in advance for sending us your candidates For 2009. Prize winners will be selected from complete nominations that include all the required documents mentioned in the attached nomination guidelines. Incomplete nominations will not be considered.

Your candidates should arrive no later than 31 March 2009 preferably by mail to the address below.

We wish you a most successful New Year and look forward to hearing from you.

Sincerely,

Elly Pradervand
WWSF Executive Director
WWSF Women’s World Summit Foundation
11 Avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland
Email: wrwd@wwsf.ch
www.woman.ch

Attached please find a brief WWSF year-end report and Prize nomination guidelines.