Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009 | By: Eva Krokidi

Σύλλογος Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας

Ο Σύλλογος Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας είναι το μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου μας, που μπορεί να δράσει και σε επίπεδο διοίκησης αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, και προκειμένου να αναγνωρισθεί ως Ομοσπονδία η ΔΟΟΟ στην Ελλάδα, και τα μέλη της ως επίσημα μέλη της ΔΟΟΟ, θα πρέπει ο ΣΚΟΟ να είναι εγγραμένος ως όργανο στην ΔΟΟΟ. Ταυτόχρονα, είναι ο μόνος που μπορεί να διεκδικήσει θέματα για τους εν ενεργεία καθηγητές-τριες Οικιακής Οικονομίας.
Αυτή τη στιγμή όμως είναι ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ΔΣ που θα τον λειτουργούσε.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εκλογές, και μάλιστα σύντομα.
Απαραίτητη προυπόθεση για την λειτουργία του Συλλόγου πιστεύω ότι είναι η συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων, μια και είμαστε λίγοι και μόνο με την συνεργασία μπορούν να επιτευχθούν τα θέματα μας.
Ποιοι-ες θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι-ες??