Κυριακή, 26 Απριλίου 2009 | By: Eva Krokidi

On line Εκπαίδευση Καταναλωτών.

http://www.dolceta.eu/greece/index.php

Δείτε το Ευρωπαικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση Καταναλωτών. Μπορείτε να βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα μας!