Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009 | By: Eva Krokidi

Το δίκτυο καταναλωτών Dolceta στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Από το γραφείο του δικτύου καταναλωτών Dolceta, το οποίο έχει πολύ και σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημά μας πήρα την παρακάτω ειδοποίηση:

... θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την περίοδο 1-4/10/2009 το
ΚΕ.Π.ΚΑ. θα συμμετέχει στην Infosystem 2009 με περίπτερο ενημέρωσης για το
Dolceta. Μπορείτε τόσο εσείς όσο και συνάδελφος σας, κατόπιν συνεννόησης να
ορίσετε την ημέρα και την ώρα, που θα μπορούσατε να επισκεφτείτε το
περίπτερο με το τμήμα σας, για να γίνει μια ομαδική παρουσίαση του Dolceta
στους μαθητές. Εφόσον θα σας ενδιέφερε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
σχετικά....

Θεωρώ, ότι οι συναδέφλισσες και οι συνάδελφοι Οικιακής Οικονομίας της Μακεδονίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτή.
Η ιστοσελίδα του προγράμματος Dolceta είναι http://www.dolceta.com/greece/index.php
και η διεύθυνση:

KEPKA - Consumers Protection Centre,
32 Vas. Irakliou Str. - GR 54624 - Thessaloniki,
Phone: +302310233333 - Fax: +302310242211,