Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Εισηγήσεις στα ΠΕΚ

Οι εισηγήσεις μου στα ΠΕΚ βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην υποσελίδα ΣΧΕΔΙΑ στην ιστοσελίδα μας. Σύντομα θα δείτε και οπτικό υλικό από την φανταστική δουλειά που έγινε φέτος εκεί!!!!
Ευχαριστώ τους επιμορφούμενους για την καλή τους διάθεση και για την ενέλπιστη ανατροφοδότηση που μου έδωσαν!!!