Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Μάθημα για την νέα γρίπη

Στην σελίδα "σχέδια" της ιστοσελίδας μας, θα βρείτε το σχέδιο μαθήματος για την νέα γρίπη που προετοίμασε ο Δ. Ζμπάινος στα πλαίσια των αρχών της τριαρχικής νοημοσύνης. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη σταλεί και στα σχολεία σας.
Σας παρακαλώ, εντάξτε το ΑΜΕΣΑ στο μάθημα σας, παράλληλα με την Αγωγή Υγείας που λόγω αυτού του προβλήματος μπορείτε να διδάξετε.
Χρήσιμο θα είναι να αξιοποιήσετε και το υλικό για την νέα γρίπη, αφίσσες, φυλλάδια κλπ. που έχουν σταλεί στα σχολεία σας, αλλά και την ενημέρωση που έχουν ήδη λάβει οι διευθυντές-τριες σας.