Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010 | By: Eva Krokidi

Διαγωνισμός έφηβου Μεσσήνιου Καταναλωτή!

1oς διαγωνισμός Μεσσήνιου εφήβου καταναλωτή
Οι έφηβοι σήμερα είναι μια αρκετά υπολογίσιμη μερίδα καταναλωτών. Με τις καταναλωτικές αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν :
• Τι θα παράγεται
• Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των παραγομένων προϊόντων (ποιότητα εμφάνιση, ασφάλεια κ.λ.π.)
• Ποιοι θα τα διακινούν
• Με ποιο τρόπο θα τα διακινούν
• Από ποιους θα παράγονται
• Πού θα παράγονται και κατά συνέπεια ποιες περιοχές θα αναπτύσσονται
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τους επιδέξιους εφήβους καταναλωτές της Μεσσηνίας. Αυτούς που είτε από τις επιδράσεις του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε από το μάθημα της οικιακής οικονομίας, είτε από την αυτόβουλη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους έχουν αναπτύξει:
Δεξιότητες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.)
Δεξιότητες, για το χειρισμό των οικονομικών (προϋπολογισμός, αποφυγή χρέωσης, χαρτζιλίκι κ.λπ.)
Δεξιότητες, για το χειρισμό των μέσων (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.λπ.)
Δεξιότητες, για το χειρισμό της πληροφορίας ( αξιολόγηση της πληροφορίας κ.λπ.)
Δεξιότητες, για την ασφάλεια (ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, τρόφιμα, προσωπική υγιεινή κ.λπ.)
Νομικές δεξιότητες (γνώση και χρήση των δικαιωμάτων των καταναλωτών)
Δεξιότητες, για σωστές αγορές (ανάγκες, επιρροές, εξαρτήσεις κ.λπ.)
Δεξιότητες για να ζούμε με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Δεξιότητες για επιλογές που ασκούν πολλαπλασιαστική επίδραση στην τοπική ανάπτυξη.
O διαγωνισμός αφορά στους παρακάτω τομείς:
 Δημιουργία αφίσας
 Δημιουργία τηλεοπτικού μηνύματος
 Σύνθεση τραγουδιού
 Δημιουργία φυλλαδίου
 Δημιουργία προγράμματος παρουσίασης (π.χ.power point)
 Δημιουργία θεατρικού δρώμενου
 Δημιουργία κόμικ
 Δημιουργία σήματος-σλόγκαν που να προτρέπει σε στήριξη της τοπικής οικονομίας
 Δημιουργία οποιουδήποτε άλλου μέσου εμπνευστεί η εφηβική φαντασία.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσια ή Λύκεια του νομού Μεσσηνίας . Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα θα είναι τέσσερα, αλλά μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις εάν ειδικοί λόγοι το απαιτούν. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή με τη μορφή «σήμα-σλόγκαν» όπου θα είναι αποτέλεσμα ατομικής έμπνευσης-δημιουργίας.
Τα έργα θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με την ένδειξη «Για τον 1ο διαγωνισμό Μεσσήνιου εφήβου καταναλωτή» στη Δ.Δ.Ε. ν. Μεσσηνίας.
Η περίοδος υποβολής ορίζεται από την 15η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή) έως την 7η Μαϊου 2010.Η υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία της μαθητικής ομάδας (ονοματεπώνυμα μαθητών και εκπαιδευτικών, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο και e-mail).Η υποβολή σημαίνει και την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
Η τελική αξιολόγηση των έργων , με εξαίρεση των έργων «σήματος-σλόγκαν», θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από:
1) τη Σχολική Σύμβουλο Οικιακής Οικονομίας κ. Ευαγγελία Κροκίδη,
2) την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Β/θμιας Εκ/σης Μεσσηνίας κ. Μ. Νικητοπούλου, ως εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Μεσσηνίας
3) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
4) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας
5) εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Σε περίπτωση υπερβολικού όγκου έργων, επιτροπή οριζόμενη από τους διοργανωτές συλλόγους μπορεί να προβεί σε προκριματική επιλογή έργων, λειτουργώντας εισηγητικά.
Η αξιολόγηση των έργων «σήματος-σλόγκαν» θα γίνει αποκλειστικά από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Μετά από σχετικές χορηγίες του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας τα καλύτερα έργα θα βραβευτούν. Τα βραβεία για κάθε έργο, αντιστοιχούν σε μονοήμερη εκδρομή. Ειδικά για τα έργα της μορφής «σήμα-σλόγκαν» το βραβείο αντιστοιχεί σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. Βραβεία θα υπάρξουν και για τα σχολεία με τις εντονότερες συμμετοχές και θα αντιστοιχούν σε βίντεο-προβολείς (video-projectors) που θα χρησιμοποιούνται για τη εποπτική στήριξη του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.
Τεχνικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία διαγωνισμού:
Α. Δημιουργία αφίσας : Οι διαστάσεις της αφίσας είναι ελεύθερες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική (κολάζ, ζωγραφική, χαρακτική, μικτή τεχνική κ.λ.π.) Τα στοιχεία της ομάδας θα αναγράφονται στο πίσω μέρος της αφίσας.
Β. Δημιουργία τηλεοπτικού μηνύματος: Θα πρέπει να κατατεθεί σε DVD και σε μορφή avi, wmf, mp4, mpg, mov κλπ. Η διάρκεια του μηνύματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 δευτερόλεπτα.
Γ. Σύνθεση τραγουδιού: Το τραγούδι θα έχει πρωτότυπο στίχο και πρωτότυπη ή διασκευασμένη μουσική και δεν θα πρέπει να έχει παρουσιαστεί σε άλλο διαγωνισμό.
Δ. Δημιουργία φυλλαδίου: Το φυλλάδιο θα αποτελείται από φύλλα μεγέθους Α4.Ο αριθμός των φύλλων δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι φύλλα.
Ε. Δημιουργία προγράμματος παρουσίασης. Το πρόγραμμα παρουσίασης κατατίθεται σε DVD η σε flash-memory υποστηριζόμενο από πρόγραμμα power point ή παρόμοιο.
ΣΤ. Δημιουργία θεατρικού δρωμένου: Τα δρώμενα μπορούν να κατατεθούν σε DVD και σε μορφή avi,wmf,mp4,mpg,mov κλπ ή να παρουσιαστούν ζωντανά κατά την εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών. Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
Ζ. Δημιουργία κόμικ: Σε έντυπη μορφή.
Η. Δημιουργία σήματος-σλόγκαν: Το σήμα-σλόγκαν που προτρέπει σε καταναλωτικές επιλογές στήριξης της τοπικής οικονομίας θα πρέπει να έχει μέγεθος μέχρι 300 τετραγωνικά εκατοστά.
Θ. Δημιουργία οποιουδήποτε άλλου επικοινωνιακού μέσου εμπνευστεί η εφηβική φαντασία: Είμαστε αρκετά ανοικτοί στις προδιαγραφές μιας τέτοιας έμπνευσης.