Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 | By: Eva Krokidi

Επιμορφωτική ημερίδα στην Πάτρα

Ανακοίνωση

Επιμορφωτική Ημερίδα

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος - Παράρτημα Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (Αντινομαρχία Παιδείας-Πολιτισμού-Νεολαίας) διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα, με θέμα:

«Η βιοπαιδαγωγική δυναμική της διαθεματικότητας».

Η Επιμορφωτική Ημερίδα, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για θέματα παιδείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 και ώρες 8.30 – 13.30, στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ (Αγίου Ανδρέου 16).
Στόχοι της Ημερίδας είναι:
α. η ενημέρωση των συμμετεχόντων, για την έννοια του βιοπαιδαγωγισμού και την αποτελεσματική εφαρμογή του στη σχολική τάξη και
β. η στήριξη του εκπαιδευτικού στο επίπονο και πολύπλοκο έργο του μέσα από παιδαγωγικές προτάσεις, που συνδυάζουν τη διαθεματική προσφορά της γνώσης στην τάξη, με τη βιωματική διδακτική πρακτική.
Για οργανωτικούς λόγους:
α. στην ημερίδα μπορεί να συμμετάσχει ένας εκπαιδευτικός- εκπρόσωπος από κάθε σχολείο (από 4/θέσια και άνω) στον οποίο θα εγκριθεί σχετική άδεια απουσίας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. Ο τρόπος επιλογής του εκπαιδευτικού που θα συμμετάσχει θα γίνει με ευθύνη του διευθυντή κάθε σχολείου.
β. οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι 3 Μαρτίου 2010 την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής, την οποία μπορούν να "κατεβάσουν″ από την ιστοσελίδα της Περ/κής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκ. (http://dellad.pde.sch.gr και να την αποστείλουν ή σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
mail @dellad.pde.sch.gr και peepp@upatras.gr. ή στα Fax: 2610362410 και 2610362411.
γ. εννοείται ότι την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν, εφόσον έχουν τελειώσει τις σχολικές τους υποχρεώσεις.
Σημ. Θα τηρηθεί κατάλογος συμμετοχής και στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθούν βεβαιώσεις στο τέλος των εργασιών της Ημερίδας.