Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Συνδρομές για την Διεθνή Ομοσπονδία Οικιακής Οικονομίας

Εκ μέρους της ΔΟΟΟ, και ως ο σύνδεσμος της στην Ελλάδα, σας παρακαλώ, όσοι και όσες δεν έχετε πληρώσει την ετήσια συνδρομή σας, να επικοινωνήσετε μαζί μου ώστε μέχρι τέλους Μαρτίου να στείλουμε τις συνδρομές που θα μας επιτρέπουν να παραμένουμε ενεργά μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Η ετήσια συνδρομή είναι 40 ευρώ για τα κανονικά μέλη και 16 ευρώ για τους φοιτητές φοιτήτριες.
Σας ευχαριστώ!