Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Νέες Δειγματικές διδασκαλίες και συναντήσεις.

Έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω Παιδαγωγικές συναντήσεις που θα αποτελούνται από δειγματικές διδασκαλίες συζητήσεις με τις καθηγήτριες Οικιακής Οικονομίας.
- 2 Μαρτίου, 3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας
-3 Μαρτίου, 2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
-5 Μαρτίου σε Γυμνάσιο Ιωαννίνων ( σύντομα θα ανακοινωθεί το όνομα του σχολείου).

Στην συνάντηση της Κέρκυρας η συνάδελφος Κερκύρα Μιχαλοπούλου θα κάνει παρουσίαση σχετικά με την ετήσια συνάντηση της ΔΟΟΟ που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.