Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Νέα ιστοσελίδα Οικιακής Οικονομίας

Η συνάδελφος Βούλα Βαβαρούτσου έχει φτιάξει μια πολλή καλή ιστοσελίδα με πολλά και ενδιαφέροντα για το μάθημά μας. Περιέχει πολλές παρουσιάσεις, σχέδια, λεπτομέρειες και άλλα πολύ χρήσιμα για το μάθημά μας. Μπράβο στην συνάδελφο!!!!!

Δείτε την ιστοσελίδα!!!!
http://users.lak.sch.gr/babaroutsoup/index.htm